facebook LinkedIN LinkedIN - follow

METMO úspěšně nasadilo Dynamics 365 for Operations jako jedno z prvních v České republice

AlliumCloudové služby a SaaS mohou přinášet hodnotu i vznikajícím společnostem. Využití infrastruktury a řešení podporovaných poskytovatelem umožnilo začínající společnosti Metmo, s. r. o., se koncentrovat na rozběh své podnikatelské činnosti. Segment výroby nábytku a doplňků pro něj je provázen silnou vnitřní konkurencí stejně jako jiná odvětví.


Založit firmu se všemi právními, technickými, provozními souvislostmi je proces komplikovaný, a proto může být dodávka kterékoli části jako služby velkým přínosem pro management. Metmo tuto výhodu úspěšně využilo.

Situace

Společnost Metmo zahájila svoji aktivní činnost v únoru 2018. Protože nedisponovala žádným informačním systémem, byla nucena učinit rychlá rozhodnutí, která by zajistila jednotnou datovou platformu pro podporu jejích firemních procesů. Základní oblastí podnikání je výroba, a proto se rozhodla oslovit v rámci výběrového řízení několik společností, které dodávají informační systémy pro řízení výroby na různých platformách.

Implementace

Jedním z ERP systémů, který byl do výběrového řízení zahrnut, byl i produkt společnosti Microsoft uváděný pod názvem Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (známý pod původním názvem MS Dynamics AX). Tento produkt byl nakonec vybrán jako vítěz.

Rozběh systému musel být realizován do 2 měsíců. Původní myšlenka mít vlastní infrastrukturu a systém provozovat jako on-premise se ukázala nákladná pro Start-up firmu. Z toho důvodu bylo nakonec zvoleno řešení online neboli software jako služba (SaaS).

Projekt rozběhu systému byl zahájen v polovině dubna. Využití nástrojů prostředí LCS pro řízení projektů umožnilo rychlý postup projektu vpřed. Testovací prostředí bylo připraveno ze dne na den a uživatelé se mohli velice rychle začít vzdělávat v tomto informačním systému.

Možnosti zvoleného ERP systému pokryjí základní potřeby interních procesů včetně urychlení práce ve výrobě a skladových prostorách. Aplikace umožňuje integraci RF zařízení. Čárový kód a práce s čárovým kódem v maximální možné míře byly součástí implementace a intenzivní personalizace. Parametrizace aplikace byla připravena během velice krátké doby.

Využité technologie

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Enterprise Edition) a Office 365.

Rozběh ostrého systému

Na základě podkladů, které byly poskytnuty společností Microsoft v rámci projektu, bylo připraveno během několika dnů provozní prostředí. Uživatelé mohli zadávat základní data a zahájit svoji práci bez zbytečných prostojů.

Přínosy

Zvolené prostředí Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, umožnilo velice rychle a efektivně zahájit práci v ERP systému, sjednotit data pod jednu platformu, nastavit administrativní procesy a zajistit sběr potřebných dat a informací. Podpora činnosti za pomoci čárového kódu výrazně tento sběr dat urychlila a společnost se může plně soustředit na výrobu kancelářských polohovacích stolů. Řešení zvýšilo i komfort práce. Data a informace jsou díky cloudovému řešení snadno dostupné všem uživatelům i mimo firmu na libovolném zařízení připojeném k internetu.

Profil řešitele

Společnost Allium se zabývá implementací a podporou ERP a CRM systémů a specializovaných řešení pro logistiku a distribuci, výrobu, produkci katalogů a Master Data Management na platformě Microsoft Dynamics a Dynamics 365. Služby zahrnují poradenství na principech TOC, řešení Business Intelligence a portálová řešení na technologii SharePoint – spisová služba, řízená dokumentace. Společnost je i cloud solution provider pro prodej a implementaci Office 365.

Kontakt: Allium, s. r. o., www.allium.cz, allium@allium.cz

allium


 
Daktela
Helios
- inzerce -