facebook

IS DUNA a jihočeská AGRO-LA

TILLKdyž se řekne jogurt, většina z nás si vybaví bílou hustou hmotu ve skleničce s marmeládou na dně, která se po zamíchání dlouhou lžičkou krásně promísí a zabarví třeba na „jahodovou“. Tuto tradiční lahodnou představu naplňují výrobky firmy "AGRO-LA", spol. s r.o., které jsou na trhu známé jako Jihočeský Zákys nebo Jihočeský Jogurt. Právě tradice a poctivost při výrobě jogurtů jsou základem jejich jedinečné kvality, díky níž se výroba jogurtů stala jednou z nejdůležitějších činností firmy.


Společnost AGRO-LA byla založena již v roce 1992 jako přímý pokračovatel činnosti Zemědělské oblastní laboratoře, která v Jindřichově Hradci působila od roku 1976 v oblasti laboratorní činnosti pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Ročně vyrobí AGRO-LA přes 8 milionů jogurtů, to je kolem 40 tisíc jogurtů denně, na které se spotřebuje 6 tisíc litrů mléka. Výrobky firmy AGRO-LA je možné koupit v podnikové prodejně v Jindřichově Hradci, ale také v obchodních řetězcích Albert, Tesco, Kaufland či Globus. Díku tomu se tato lahodná pochoutka dostala i k nám na Moravu.

Naše firma, TILL CONSULT a.s., je z Přerova a jsme výrobce léty prověřeného ekonomického a obchodního softwaru, známého nejen na Moravě pod značkou DUNA. Ten pomáhá již od roku 1992 ve firmě AGRO-LA jak s ekonomikou, tak i s obchodem. Na počátcích naší spolupráce to byla především ekonomika, přesněji zpracování účetnictví, která se s rozvojem aktivit firmy v oblasti výroby, a především obchodu, rozšířila na podporu prodeje, skladového hospodářství a komunikace s dodavateli a odběrateli.

Po létech vzájemné spolupráce jsme dospěli ke dvěma základním poznatkům: všechny podnikové procesy je nanejvýš vhodné řešit v jednom sytému a že i „jednoduchý“ IS určený primárně pro malé a střední firmy může kvalitně pokrýt tyto požadavky.

Mezi klíčové podnikové procesy ve firmě AGRO-LA patří:

  • Fakturace
  • Saldokonto
  • účetnictví
  • CRM
  • Nákup
  • Sklady
  • Prodej

Na otázku, v čem vám DUNA nejvíce pomohla (pomáhá), odpovídá bez rozmýšlení pan Ondřej Vtípil ze společnosti AGRO-LA: při řízení koncepce prodeje a dále rozvádí sledování prodejnosti zboží, jaké je obvyklé chování zákazníků, kdy, kolik a co nakupují, jak reagují na naše akce, prodejnost zboží, např. kdy se nejvíce prodává máslo. Já dělám „nejraději“ kontrolní hlášení a DPH, dodává s úsměvem paní Lenka Vtípilová, která má ve firmě AGRO-LA na starosti ekonomiku.

Elektronická komunikace

Jak jsme se již zmínili v úvodu, firma AGRO-LA dodává své produkty také do obchodních řetězců. Tam, vzhledem k velkému objemu a pohybu dat, je kladen velký důraz na přesnost a rychlost při výměně logistických a obchodních dokumentů. Podívejme se společně na příklad procesu zadávání objednávky, jak jsme tento proces vyřešili ve firmě AGRO-LA. Odběratel, v našem případě třeba Ahold, vystaví ve svém IS objednávku v elektronické podobě. Tu odešle svému dodavateli a ten si ji jednoduše importuje do IS DUNA v modulu přijatých objednávek. Odpadá ruční přepisování, čímž eliminujeme možné chyby a hlavně šetříme „zbytečnou“ práci a čas. Přijatá Objednávka v systému „rezervuje“ zboží ve skladové evidenci a poskytuje poklad pro výrobu. Současně přináší přehled o termínech a plnění jednotlivých obchodních případů. Podstoupení takovéto objednávky do procesu vyřízení, tedy dodávky odběrateli, znamená automatické vygenerování výdejky, dodacího listu a faktury. Ty jsou také v elektronické podobě odeslány k odběrateli, který si doklady importuje zase do svého systému jako pohledávku. A cyklus elektronické je uzavřený nebo se může opakovat.

Příběh složené karty

Ve skladové evidenci jsme zase měli požadavek na možnosti dodávky různých setů výrobků, tedy balení jogurtů a zákysů do tzv. prodejních balíčků, např. pack 4 ks, 6 ks apod., nebo akcí, např. Zákys ovocný 8+2 apod. Jako nejvhodnější řešení jsme zvolili vytvoření tzv. „složené“ skladové karty, která umožňuje splnit libovolný požadavek od zákazníků na dodávky výrobků v různých variantách balení, a přitom se nám na skladě nekumulují sety.

Krátký pohled do budoucna

AGRO-LA plánuje rozšíření prodeje o tzv. objednávkový systém přes internet tak, aby se na prodejně netvořili dlouhé fronty, když si zákazníci přijedou pro své zboží. Výhodou objednávek z internetu je jejich elektronické „zadání do systému“ a pak jejich vyřízení přes kasu nebo rovnou v kase.

Jak již víme, velmi by se jim líbila webová aplikace „Mobilní obchodník“, kterou společnost TILL CONSULT vyvíjí právě pro „obchodní cestující“, kterým ve firmě AGRO-LA říkají vzorkaři. Mobilní obchodník tak bude možnost mít k dispozici údaje např. o předešlých objednávkách a fakturách klienta, ale také možnost vystavit doklad v mobilním zařízení s on-line napojením na systém DUNA.

Dana Dostálová Dana Dostálová
Autorka článku je metodičkou obchodních systémů DUNA