facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Amber Engineering: vše je jednodušší a rychlejší díky řešení SAP Business One od SOFTIPu

SOFTIPStejný problém má stále mnoho firem. V rámci vnitřních i vnějších procesů používají množství roztříštěných IT nástrojů. Ty spolu nespolupracují, což způsobuje duplicitu činností, nedává obraz o reálném stavu podniku či jeho zaměstnancích.


Stačí přitom jedno komplexní řešení přizpůsobené podle přesných požadavků uživatelů, které kromě výrazného zkvalitnění práce s daty přinese i úspory času a peněz. Tak jako v Amberg Engineering Slovakia.

Jeho základním požadavkem, se kterým se obrátil na společnost SOFTIP, bylo nasazení jednoho integrovaného systému, který nahradí všechny dosud používaná řešení. Včetně Excelu, který ještě stále v mnoha podnicích supluje klasický informační systém. Novinka měla pokrýt požadavky v oblastech řízení projektů, evidence práce na projektech, řízení a sledování vývoje nových obchodních příležitostí, elektronického schvalování dokladů a evidování procesů nákupu a prodeje. Vše mělo navíc komplexně zastřešovat účetnictví se specifickými způsoby rozpouštění nákladů a výnosů. Téměř všechny uvedené požadavky Amberg Engineering pokryl systém SAP Business One.

„Nejpodstatnější byla část projektového managementu, se kterou se zákazník okamžitě ztotožnil a viděl soulad svých pracovních postupů s postupy v rámci SAP Business One. Museli jsme jen dořešit vývoj webové aplikace na evidenci a schvalování výkonů zaměstnanců na jednotlivých úkolech v rámci projektů,“ vysvětluje Miroslav Michálek, který ve společnosti SOFTIP působí jako produktový manažer pro SAP Business One.


Zaměstnanci si v systému evidují odpracované hodiny, které se porovnávají s dosud evidovaným saldem a fondem pracovní doby. Evidence se registruje na projekt, úroveň, nákladové středisko a konkrétní činnost. Zapsané záznamy se schvalují jednotlivými vedoucími projektů, následně jsou automaticky zapsány k projektu, etapě a úloze v rámci SAP Business One jako spotřebované kapacity. Výsledkem je okamžitý přehled o plánovaných a skutečných kapacitách na projektu.

Oběh dokladů a jejich schvalování je v elektronické podobě, samozřejmostí je kompletní pokrytí všech účetních operací, ať už jde o legislativní výkazy, evidenci majetku nebo komunikaci s bankami.

„Jen těžko se dá porovnávat aktuální stav s tím, co jsme měli před nasazením SAP Business One. Vše se výrazně zjednodušilo a zrychlilo. Dnes víme nejen jak projektově řídit na základě jasných finančních plánů a výsledných ekonomických přehledů, ale máme také reálné informace o výkonnosti zaměstnanců či obchodních příležitostech,“ konstatuje Ivan Brigant z Amberg Engineering Slovakia.


Amberg Engineering Slovakia

Amberg Engineering Slovakia je přední švýcarsko-slovenská společnost zaměřená na projektování, inženýrskou činnost a dozorování inženýrských a pozemních staveb s uplatněním nejmodernějších světových poznatků, metod, technologií a materiálů. Na slovenském trhu působí již 15 let.

Další informace na www.amberg.sk.

SOFTIP

SOFTIP je největším implementačním partnerem pro SAP Business One řešení na Slovensku, přičemž se společností SAP ho spojuje více než desetiletá spolupráce. Mezi jeho zákazníky patří i takové známé značky jako Direct Parcel Distribution CZ i SK, FORTUNA SK, MEDUSA GROUP, nebo QUILTEX.

Další informace na www.softip.sk.


 
Časopis IT Systems / Odborná příloha Kalendář akcí
RSS kanál
Helios
- inzerce -