facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
Software OK Příbram s.r.o.
Další
Předchozí
82/102
 
Název společnostiSoftware OK Příbram s.r.o.
Datum zápisu / aktualizace 24. 1. 2017 / 24. 1. 2017
Adresakpt. olesinského 43
Telefon+420318621257
Kontaktní e-mailobchod@softok.cz
Webwww.softok.cz
Počet zaměstnanců26
Počet konzultantů20
Počet programátorů6
Firma působí na českém trhu ERP od roku1992
Počet realizovaných implementací ERP systému800
Počet aktivních zákazníků dodaných ERP systémů600
Součást sítě partnerů a aktuální dosažená úroveň (v oblasti ERP)Microsoft Partner
Certifikáty kvality a odbornosti
Pobočky a přímé zastoupení ve městechNymburk, Opava, Blovice, Prostějov
Dodávané ERP systémy
Název ERP systémuIMES
   Původ a lokalizace produktuČR
Název ERP systému
   Původ a lokalizace produktu
Název ERP systému
   Původ a lokalizace produktu
Další dodávané ERP systémy
Vlastní nadstavby a doplňková řešení k ERP
Název
   Popis
Název
   Popis
Název
   Popis
Další nabízená řešení ve vztahu k ERP
Nabízené formy implementace ERP systému
On-premise ano
Hostované řešení ano
Cloud ano
Zkušenosti z implementace ERP systému v odvětví
Výrobní podniky
Strojírenství ano
Automobilový a letecký průmysl ano
Potravinářský a nápojářský průmysl ano
Chemický a farmaceutický průmysl ano
Textilní a oděvní průmysl ano
Hutnictví, slévárenství ano
Zpracování plastů ano
Elektrotechnický průmysl ano
Dřevozpracující průmysl ano
Průmysl stavebních hmot ano
Jiná výrobní odvětví
Obchodní firmy (retail, maloobchod) ano
Distribuce (B2B) ano
Logistika, doprava, spedice ano
Stavebnictví, development ano
Utility ano
Banky ano
Pojišťovny ano
Jiné finanční organizace ano
IT služby ano
Telekomunikace ano
HoReCa (hotely, restaurace, gastro služby...) ano
Veřejný sektor a státní správa (obce, kraje, ministerstva...) ano
Příspěvkové organizace ano
Školství ano
Zdravotnictví ano
Zemědělství (prvovýroba) ano
Další odvětví
Reálné zkušenosti z implementace ERP řešení dle velikosti projektu
do 10 uživatelů ano
10 až 25 uživatelů ano
25 až 50 uživatelů ano
50 až 200 uživatelů ano
více než 200 uživatelů ne
Největší realizovaný projekt dle počtu uživatelů90
Vybrané vlastní ERP reference na českém trhu
Jméno referenčního zákazníkaVAPAS a.s.
Stručný popis projektuVapas a.s.
IMES na cestách
Firma VAPAS, a.s. je dopravní společnost se širokým spektrem služeb. Firma má několik středisek po České republice. Vozový park společnosti VAPAS tvoří v současné době zhruba 130 nákladních automobilů. Všechna vozidla jsou vybavena GPS sledováním.Situace
Jelikož možnosti předchozího systému byly už značně omezené, rozhodla se společnost VAPAS k přechodu na informační systém IMES.

Cíle řešení
• Centralizovat zpracování včetně vzdáleného připojení všech středisek
• Zefektivnit reporting výsledků hospodaření firmy
• Zajistit elektronickou komunikaci s partnery (objednávky, smlouvy,…..)
• Snížit náklady na lidské zdroje
• Eliminovat duplicitní zpracování a optimalizovat prvotní zadávání dat
• Sledovat a vyhodnocovat používaná vozidla pomocí systému GPS
• Získat permanentní a okamžitou kontrolu nad hospodařením všech středisek
• Vytvořit platformu pro další individuální programová řešení

Implementace systému
Na základě odsouhlasené analýzy implementace došlo k zahájení ostrého zpracování klíčových modulů. Zároveň proběhlo připojení všech středisek. Průběžně se připravovaly další moduly dle požadavků zákazníka. Konkrétně se jedná o reportingový systém vytíženosti a rentability jednotlivých vozidel. Dále Cash-Flow, evidence vozidel, evidence řidičova materiálu, hodnocení obchodních případů, evidence a hodnocení pojistných událostí, evidence pohledávek a závazků se zaměřením na dopravní problematiku, spotřebu PHM.
V další fázi došlo k implementaci mezd a osobní evidence. Mzdy se automaticky generují z vyfakturovaných hodnot řidičů, docházky a rozborů. V rámci rozvoje systému přistoupila společnost k řešení evidence “Smluv na přepravu“ s následným rozesíláním zákazníkům elektronickou formou. Také se evidují požadavky a vyřízení oprav na dodavatelské firmy. U vystavování faktur došlo k mnohem širšímu využití procentuálních i hodnotových slev a přirážek.

Komunikace s okolím
V modulu zásoby bylo zprovozněno interaktivní přenášení výdejek za PHM ze systému winmiss, který je provozován na vlastní čerpací stanici, a následného generování faktur vystavených.
Rovněž došlo k datovému napojení faktoringu dle požadavků faktoringové firmy (vystavování a příjem faktur).
Pro dopravní firmu je důležité napojení Imesu na logistický systém Logenius (sledování vozidel pomocí GPS). Ve mzdách se importují přímo z dopravního systému veškeré úkolové mzdy, příplatky za přesčas a práci v noci. V knize faktur vystavené faktury za dopravu. Dále faktury za mýto a PHM s interaktivním zápisem do příjemek a výdejek do zásob.
Jméno referenčního zákazníkaVodohospodářské společnosti Benešov, s. r. o.
Stručný popis projektuZakázka 1) – zákaznický a fakturační systém

Termín realizace: 30.9.2010 - 30.10.2011.
V době 1.11.2009 – 31.3.2010 firma VHS Benešov provedla výběrové řízení na dodavatele externího zákaznického a fakturačního informačního systému, který bylo v té době nutné modernizovat. Celkem byly vyhodnoceny zákaznické systémy ORSOFT , USYS, a varianta vlastního vývoje s firmou Software OK Příbram. Po vyhodnocení nákladů v poměru s užitnou hodnotou a znalosti servisní podpory Software OK Příbram firma VHS Benešov vybrala Software OK Příbram.

Základním úkolem bylo vytvořit integrovaný zákaznický program do stávajícího ekonomického a účetního systému, převzetí zákaznických dat ze starého zákaznického programu a jejich import do nového programu. Jednalo se o zcela nový produkt, kdy se Dodavatel muset vypořádat se všemi specifiky střední vodohospodářské firmy, jako například 8 000 tisíc faktur a záloh za měsíc; evidence stáří vodoměrů a jejich cejchu; vytvoření reportů dle požadavků VHS a jejich jednoduchá konverze do tabulkového editoru; napojení nového zákaznického programu do stávajících systémů (systém řízení cenových kalkulací, hlavní kniha a její saldokontní účty).
Celá realizace zakázky proběhla za plného provozu bez omezení provozu ve VHS Benešov.

VHS Benešov po dokončení základního zákaznického a fakturačního modulu zadala Dodavateli další zakázky.

1) Ekonomickým systémem se mimo jiné rozumí unikátní softwarové řešení pro řízení a správu více jak 100 cenových kalkulací a nákladových a výnosových středisek.

Zakázka 2

Termín realizace: úkol 1) 1.12.2011 – 31.3.2012
úkol 2) 1.6.2012 – 31.12.2012
úkol 3) 1.4.2013 – 30.9.2013

Základním úkolem bylo přizpůsobit nový integrovaný zákaznický program specifickým požadavkům VHS Benešov.

1) Jednalo se o úkol: hromadně ve velkém množství vystavovat doklady na zálohové platby za vodné a stočné v době mezi odečty včetně specifického účetního a daňového řešení, podle požadavků a algoritmů objednatele.
2) Napojení elektronických zařízení sloužících k odečtům vodoměrů na fakturační a zákaznický program za účelem přenosu dat a omezení ručního zadávání a snížení rizika manuálních chyb, zde byla nutné mimo jiné, aby Software OK Příbram spolupracoval s další externí firmou (dodavatelem elektronických zařízení pro odečty) a přizpůsobil své softwarové řešení programovému vybavení elektronických odečítacích zařízení.
3) Vytvoření programové nadstavby pro sledování efektivnosti vymáhání upomínek a sledování splácení splátkových kalendářů dlužníky.

Obě zakázky probíhaly bez problémů, za každou stranu byly definovány zodpovědné osoby za realizaci zakázky.


Ing.Michal Macháček, finanční ředitel
VHS Benešov
Jméno referenčního zákazníka
Stručný popis projektu
Vybrané vlastní ERP reference v zahraničí
Jméno referenčního zákazníka
Stručný popis projektu
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto subjektu Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto subjektu
Vložit  subjekt na základě tohoto subjekt Vložit subjekt na základě tohoto subjekt
Smazat subjekt Smazat subjekt