facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
CeBIT 2018
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Cloud computing a virtualizace IT II , Virtualizace a cloud computing

Revoluce v podání xPaaSRed HatPlatforma dostupná jako služba (Platform-as-a-service, PaaS) představuje stále oblíbenější variantu využití cloudových technologií. Rostoucí zájem navíc potvrzují i předpovědi analytické společnosti IDC, která očekává, že hodnota trhu s PaaS pokoří hranici dvaceti miliard amerických dolarů již v roce 2018.

Alvao

Takto velká očekávání přímo souvisí s tím, že dnes již o PaaS neuvažujeme pouze jako o aplikační platformě provozované v cloudovém prostředí, ale jako o širokém spektru middlewarových funkcionalit, které v cloudu zajišťují potřebné služby pro vývoj, integraci a provoz aplikačních řešení. A rozšíření pojetí odpovídá i úprava samotné zkratky PaaS – stále častěji se setkáváme s označením xPaaS, které odkazuje na revoluční změny vycházející vstříc požadavkům podnikového IT.

Rychleji a bezpečněji

Jedním z klíčových přínosů xPaaS je zrychlení uvádění nových aplikací na trh. Je nutné si uvědomit, že zejména při vývoji inovativních řešení je důležitý dostatečný časový prostor pro zkoušení dosud neprobádaných cest, a jakákoli zjednodušení jsou proto vítaná vývojáři i provozními týmy. xPaaS umožňuje automatizovat širokou škálu činností včetně vytváření, nastavení a integrace jednotlivých prostředí, díky čemuž zcela odpadají starosti spojené s tradičním přístupem, kdy všechny tyto činnosti museli vývojáři ve spolupráci s provozními týmy řešit pro každé prostředí ručně a individuálně. Zpřístupnění nových aplikací nebo jejich verzí je tak mnohem rychlejší a navíc lze plně využít výhod různých zkoušení a objevování nových možností.

Vedle rychlejšího zpřístupňování přináší xPaaS také snížení rizik spojených s vývojem a nasazováním do produkčního prostředí. Díky intuitivnímu ovládání a možnostem automatizace předchází xPaaS problémům způsobeným selháním lidského faktoru, který je oprávněně považován za jednu z nejčastějších příčin selhání v oblasti podnikového IT. Přístup xPaaS těží z toho, že opakované a nudné činnosti zvládnou počítače mnohem lépe a spolehlivěji, než lidé. A ti pak mají více času na využití svého bezesporu lepšího logického myšlení i kreativity. xPaaS navíc zjednodušuje i opětovné vytváření správně nastavených prostředí včetně zajištění odpovídajících verzí knihoven, modulů apod., a to pro všechny etapy vývojového cyklu produktu.

Třetí a neméně důležitou výhodou je vyšší flexibilita firemního IT, které napomáhá řada pokročilých technologií. Mezi ty nejnovější patří mikroslužby a kontejnery, díky kterým mohou vývojáři rozdělit rozsáhlé aplikace na řadu velmi malých částí. Na rozdíl od tradičních přístupů, které pro provoz těchto stavebních kamenů vyžadují virtuální servery s plnohodnotným operačním systémem, mohou vývojáři spouštět i velmi malé mikroslužby na přiměřeně velké infrastruktuře. Všechny mikroslužby lze navíc snadněji nejen vytvářet a nasazovat, ale také individuálně spravovat, restartovat i škálovat. Například při výkonnostních problémech s jednou konkrétní službou je tak možné posílit zdroje výhradně pro tuto problémovou komponentu a vyhnout se tak škálování aplikace jako celku. Součástí moderních xPaaS technologií je i podpora mobilních zařízení.

Od DevOps k BizDevOps

Všechny výhody xPaaS mají jednoznačně pozitivní vliv na růst obliby tzv. DevOps přístupu, který prosazuje úzkou spolupráci mezi vývojáři a provozními odděleními. Tato spolupráce umožňuje větší zohlednění specifik finálního provozního prostředí již během vývoje. Revoluce v podobě xPaaS jde ovšem ještě dál – úzká spolupráce se netýká jen vývojářů a provozu, ale jsou do ní zapojení i lidé na vyšších manažerských postech. Jinými slovy, osoby odpovědné za chod firmy jsou těsněji zapojení do vývoje nových aplikací.

Díky xPaaS tedy softwarový vývoj a nasazování již nemusí probíhat v rozsáhlých etapách za využití klasických modelů včetně vodopádového, ale v mnohem kratších a rychlejších krocích těžících z výhod metod založených na přístupu pokus-omyl. A právě BizDevOps je pravděpodobně největším přínosem xPaaS, umožňuje totiž vytvářet a provozovat takové aplikace, které přesně vyhovují firemním potřebám na všech úrovních informační pyramidy.

Mike Piech Mike Piech
Autor článku je ředitelem divize middleware společnosti Red Hat
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
SprinxCRM


Inzerce

CEBIT 2018: přední evropský festival inovací a digitalizace

Získejte slevový kód na permanentní el. vstupenky

CEBITObchod, kontakty a nové myšlenky, to je CEBIT 2018. Komplexnost, kterou tvoří veletrh, konference a networking-events, umožňuje celkový pohled na digitalizaci firem, správy a společnosti. Čtenářům titulů vydávaných vydavatelstvím CCB nabízíme promotion code pro slevu 50 % z ceny permanentních elektronických vstupenek (eTickets) platných po celou dobu konání veletrhu CEBIT 2018.

BND
Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
Kalendář akcí