facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT řešení pro výrobní podniky 1 , Plánování a řízení výroby

O čem se moc nemluví v souvislosti s Průmyslem 4.0

-gopas-


Průmysl 4.0Co si většina lidí vybaví pod pojmem Průmysl 4.0? Masivní nástup pokročilé robotizace a automatizace, se kterým je spojena obava o úbytek pracovních míst. Někdy také to, že nutná digitalizace zahrnuje i další oblasti – zejména výraznou změnu organizace práce a jasnější orientaci na zákazníka. Málokdo si ale uvědomuje, že čtvrtá průmyslová revoluce s sebou nese i podstatně vyšší nároky na zajištění IT bezpečnosti, spolehlivost důležitých systémů, integritu procesů ve firmě a výraznou citlivost na chyby v programovém vybavení.


„O Průmyslu 4.0 se mluví často, ale jediná negativa, která se v souvislosti s tímto módním pojmem zmiňují, se týkají úbytku pracovních míst v řadě profesí. Málokdo si uvědomuje, že nástup čtvrté průmyslové revoluce přesune základ podnikání většiny společností do digitálního světa,“ říká William Ischanoe, odborník na IT bezpečnost Počítačové školy Gopas. „To znamená vyšší zranitelnost ze strany kyberútoků, které mohou cílit nejen na know-how a další citlivé informace, ale mohou způsobovat i výpadky ve výrobě nebo narušení podnikání firem. IT bezpečnost proto začíná být v moderních průmyslových podnicích zcela zásadním tématem.“

Na co se moderní podniky, které chtějí udržet krok s technologickým vývojem, budou muset zaměřit především?

  • IT bezpečnost a spolehlivost klíčových systémů – v podniku, kde značnou část řízení i chodu výroby převezmou stroje a systémy umělé inteligence, bude nezbytné, aby data z jednotlivých senzorů uvnitř strojů byla opravdu autentická. A také aby nastavení sítě, která bude řídit výrobu, nebylo nijak narušeno. Firmy se stanou existenčně závislé na své ICT infrastruktuře.
  • Integrita firemních procesů – obvyklý tlak na co nejnižší cenu a nejkratší čas při zavádění změnových projektů se v rámci přechodu na Průmysl 4.0 nemusí vyplatit. Chybné nastavení procesů by mohlo vést k výpadkům ve výrobě, problémům s dodávkami nebo jiným fatálním chybám, které by s sebou nesly velké finanční ztráty nebo rovnou ohrožení fungování firmy.

„Už při zavádění ERP systémů si mnohé firmy ozkoušely, že špatná definice procesů nebo svévole zaměstnanců, kteří si dál dělali věci ‚po svém‘, mohla vést k poměrně závažným chybám: například nebyli schopní vyskladnit své výrobky nebo zaúčtovat faktury, což načas ochromilo chod firmy,“ dodává Jan Holík, šéf strategie poradenské společnosti MIBCON. „Změnové projekty při přechodu na Průmysl 4.0 tak budou vyžadovat expertní zkušenost implementačních partnerů, ale také informovaný, trpělivý a důsledný management, který zajistí, aby všechny procesy byly detailně popsány, optimalizovány a správně zaneseny do nových podnikových systémů, a aby vše prošlo důkladným testováním.“

Už teď je v řadě podniků chod výroby do velké míry závislý na softwaru, je tu ale stále participace lidí, kteří do chodu stojů a zařízení do jisté míry zasahují. Navíc stroje nebo linky většinou fungují autonomně, nejsou propojeny do globálního systému. To se ale změní.  Stroje bude řídit centrální software, který sám o sobě bude závislý na správném fungování dohledových a operačních systémů, firewallů, IDS/IPS ochrany, nástrojů pro řízení síťového provozu aj.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.