facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Partneři webu
VERA
IT SYSTEMS 5/2018 , Logistika

Location Based Services

Sledujte trasy skladníků a lokalizujte objekty v reálném čase

Petr Stejskal


AimtecKde vězí Petr s tou ještěrkou? Kde je uskladněna paleta, na které jsou díly pro zakázku do Daimleru? Pokud řešíte podobné typy otázek, seznamte se s Location Based Services. Vytvořte digitální mapu svého skladu nebo výroby a využijte na maximum lokační data. V reálném čase tak budete moci sledovat, kde, jak a zda se pohybuje manipulační technika, materiál nebo osoby. Díky tomu můžete snížit náklady na flotilu a množství chyb způsobených lidským faktorem, zvýšit produktivitu operátorů a identifikovat úzká místa ve skladu. S pomocí různých technologií, kterými jsou Bluetooth Low Energy nebo Real Time Location System, můžete sledovat a digitalizovat téměř jakýkoliv pohyb.


Naše společnost využívá v rámci řešení Location Based Services (LBS) dvě technologie, které si nyní představíme.

Vím, kde jsem

První technologie využívající přesné určení polohy objektu spočívá ve využití Bluetooth Low Energy (BLE), která je vhodná zejména z důvodu velmi nízké spotřeby energie. Technologií Bluetooth Low Energy lze s přesností na metry určit aktuální polohu jednotlivých objektů. Bateriově napájené Bluetooth čipy jsou připevněny k objektům, nebo jsou nošeny samotnými uživateli. Druhý čip je připevněn k nepohyblivému bodu v prostoru. Jakmile se k sobě dva čipy přiblíží na dostatečně blízkou vzdálenost, je vyslána informace o přiblížení objektů do čtečky pomocí Bluetooth. Může jít o mobil, tablet apod. Zařízení informaci odešle pomocí internetu do cloudu, odkud s ní lze dále pracovat. Jde pouze o informaci, zda objekt je, nebo není v dosahu. Výhodou této technologie je především nízká spotřeba energie.

LBS schéma Presence. Zdroj Aimtec.
LBS schéma Presence. Zdroj Aimtec.

Možností využití BLE pro průmysl je několik. První z nich je využití pro zásobovací vláček projíždějící halou. Zajímá nás informace, kde se vláček nachází. Na několik stanovišť nainstalujeme čipy a čtečku nebo druhý čip připevníme k logistickému vláčku. Při jeho přiblížení ke stacionárnímu bodu se odešle informace o jeho lokaci do cloudu. Tak je možné zjistit, nejen kde se dopravní prostředek nachází, ale na kterém stanovišti se přihlásil naposledy, v jaký čas, nebo jak často projede jednotlivými stanovišti za určitou dobu. Informace lze následně využít například pro zefektivnění zásobování výroby nebo plánování času expedice.

Další oblastí je lokalizace umístění velkých kusů zboží nebo palet ve skladu. Je to jednoznačné, rychlé a levné zjištění, jestli se manipulační jednotka nachází na skladovacím místě. Čip umístěný na objektu zároveň může obsahovat i senzory měřící požadovanou teplotu nebo otřesy. V případě překročení stanovené hranice je vyslána informace do cloudu. Obvykle jsou tímto způsobem monitorovány velké a drahé skladové zásoby, kterými jsou například cívky s dráty nebo svitky plechu.

Přesná lokalizace pomocí BLE umožňuje on-line přehled o spotřebě a lepší využití skladových zásob. Dalším příkladem může být využití pro lokalizaci operátorů výroby nebo skladu, u kterých je možné získat informace, kdy odcházejí z výrobního prostoru a na jak dlouhou dobu.

Výhody a přínosy Location Based Services:

  • Sledování pohybu objektů v reálném čase.
  • Data pro analýzu pohybu manipulační techniky.
  • Identifikace úzkých míst.
  • Zvýšení produktivity skladníků.
  • Snížení množství chyb způsobených lidským faktorem.
  • Automatické potvrzení manipulace bez nutnosti skenování.
  • Přiřazování úkolů na základě aktuální polohy.
  • Kontrola umístění skladových jednotek.

Vím, kde jsem a jak jsem se na to místo dostal

Druhou technologií k lokalizaci předmětů uvnitř budov je Real Time Location System (RTLS), která obvykle využívá UWB rádiové pásmo a sleduje kompletní trasy. Funguje tak, že do prostoru jsou nainstalovány přijímače signálu, tzv. kotvy, podobné těm pro WiFi. Lidé, manipulační technika nebo jiný sledovaný objekt mají k sobě připevněn rádiový čip. Kotvy dokážou na základě přijímaných signálů z čipu s přesností na desítky centimetrů lokalizovat sledovanou věc. Čipy v sobě mají zabudovány také senzory a mohou sledovat i otáčení objektu.

LBS schéma RTLS. Zdroj Aimtec.
LBS schéma RTLS. Zdroj Aimtec.

Využití RTLS je několik. Po sesbírání dat, kudy operátoři skladu chodí, je možné jejich analýzou určit optimální trasy pro maximální úsporu času a minimální celkovou délku trasy. Dále je možné skladníky přímo navigovat na požadovanou pozici nebo lze označit prostor, kam není zaměstnancům povolen vstup, a ohlásit jeho případné narušení. Z dat o využití manipulační techniky lze získat nejen data o jejich časové vytíženosti, ale i o úzkých místech skladu – kde se vozíky potkávají nejčastěji a musí čekat, než budou moci projet? Trasy lze naplánovat i s ohledem na tyto informace.

Infografika spaghetti v4 compress. Zdroj Sewio.
Infografika spaghetti v4 compress. Zdroj Sewio.

Infografika heatmap v4 compress. Zdroj Sewio.
Infografika heatmap v4 compress. Zdroj Sewio.

Podobným způsobem můžeme sledovat nástroje, jestli jsou přiřazeny ke správnému pracovišti. Taková funkčnost nalezne uplatnění v případě, kdy existují např. dva naprosto stejně vypadající šroubováky, ale každý z nich má jinak nastavený utahovací moment.

Využití technologií pro lokalizaci uvnitř objektů má do budoucna velký potenciál a bude stále více časté ve skladech, výrobě i v běžném životě. Dnes zdaleka nejsme schopni vyjmenovat veškeré oblasti, které mohou být technologiemi pokryty.

Petr Stejskal Petr Stejskal
Autor článku je technický ředitel a ředitel oddělení podpory společnosti Aimtec, která poskytuje služby Location Based Services společně se svými partnery Openmatics a Sewio. Petr Stejskal v rámci své pozice navrhuje technickou infrastrukturu projektů. Vystudoval ZČU v Plzni, obor distribuované systémy.
petr.stejskal@aimtecglobal.com
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
OLTIS group


Inzerce

Propojení mezi konstrukčním softwarem a ERP systémem

ve společnosti ŘETĚZY VAMBERK

11-vision-01Společnost Řetězy Vamberk, spol. s r. o., je tradičním výrobcem řetězů a řetězových kol a patří k největším ve svém oboru ve střední Evropě. Cca 75 % jejich produkce je určeno pro export. Poskytují komplexní servis od návrhu a vývoje přes výrobu až po montáž a technickou podporu. Denně zpracují více než 100 požadavků od zákazníků z celého světa. Z toho důvodu se firma neustále zabývá zlepšováním a zefektivňováním provozu, zejména cestou využívání moderních technologií a softwaru.