facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT Security , IT Security

Kybernetickým útokům pomáhá naše digitální laxnost

Petr Plecháček


EYS počátkem roku experti na IT bezpečnost po celém světě pravidelně vydávají či aktualizují předpovědi týkající se budoucnosti kyberkriminality. Jedna z těchto předpovědí zní, že v roce 2020 bude většina chyb a zranitelností, které povedou ke kybernetickým útokům, známa odborné veřejnosti alespoň jeden rok. Je zarážející, že k úspěšným kybernetickým útokům vedou známé zranitelnosti, které byly buď identifikované a komunikované výrobcem technologií či bezpečnostními firmami nebo již dokonce zneužité ve zdokumentovaných útocích. Jsme nepoučitelní?


Letošní 20. ročník mezinárodního průzkumu informační bezpečnosti EY Global Information Security Survey potvrdil, že útočníci jsou dnes organizovaní, mají téměř neomezené prostředky a používají pokročilé metody útoků. Řada organizací jím však zároveň dále usnadňuje práci nedůsledným aplikováním základních bezpečnostních pravidel, které známe desítky let. Ve světě, kde rostoucí digitalizace přináší stále nová rizika, se většina organizací nesnaží zvyšovat úroveň své kybernetické odolnosti cestou minimálního úsilí, která je zároveň nejefektivnější. Je na čase podrobněji prozkoumat příčiny této digitální laxnosti.

Ostrovy ochrany nepomáhají

Překážky mohou ležet na straně technologií a používaných systémů, ale také v podcenění rizika, že jakákoliv organizace se může stát terčem útoku. Dalším důvodem může být i nedostatečný předpoklad, že když budou organizace investovat do technologií umožňujících monitoring a detekci či aktivní detekci, budou schopny odhalit a čelit útokům. Technologie je ovšem dobrá pouze tak, jako její uživatel. Mnohdy vidíme moderní technologie nasazené vedle sebe, které fungují pouze jako samostatné „ostrovy“ ochrany. To dokládají i výsledky průzkumu v otázce hodnotící vyspělost programu detekce narušení kybernetické bezpečnosti. Jen 14 % respondentů využívá vyspělé nástroje a metody detekce integrující externí a interní zdroje pracující s analýzou chování a bezpečnostní analytikou. Pouze 18 % respondentů využívá pokročilé metody monitorování sítě. Zbytek používá jen některý z nástrojů a technologií, nejčastěji integrovaný v rámci SIEM. Pouze 4 % organizací jsou přesvědčeny, že dostatečně zohlednily důsledky informační a kybernetické bezpečnosti ve své strategii a že jsou vůbec schopny účinně monitorovat relevantní kybernetické hrozby, zranitelnosti a rizika.

Výsledky průzkumu zranitelností a hrozeb zabezpečení s nejvýraznějším podílem na expozici respondentů vůči rizikům za uplynulých 12 měsíců
Zdroj: EY Global Information Security Survey 2017-18

Základní hygiena kybernetické odolnosti

Průzkum společnosti EY ukázal, že v minulém roce bylo nutné nejvíce čelit phishingu zaměřenému na neopatrné uživatele, což byla nejčastější trajektorie útoku pro zanesení malware. Vzhledem k evoluci ransomware, který jednoznačně poukázal na jednoduché zranitelnosti s dosti dramatickým dopadem je zřejmé, že je potřeba se cíleně zaměřit na základní hygienu kybernetické odolnosti – pravidelné a důsledné záplatování a zvyšování povědomí uživatelů o rizicích a důsledcích. Tento fakt je podpořen nálezem dvou nejčastějších důvodů úspěšného útoku, kterými, jak již bylo zmíněno, byly zneužití nedostatečně uvědomělého uživatele prostřednictvím phishingu a zastaralé či nezáplatované technologie.

Pozitivním zjištěním je, že 70 % respondentů by potřebovalo navýšit svůj rozpočet na kybernetickou bezpečnost o maximálně 25 % tak, aby mohli zajistit ochranu v souladu s očekáváním managementu a jejich vnímáním závažnosti kybernetických rizik.

Které funkce týkající se zabezpečení informací využívá vaše společnost formou outsourcingu?
Zdroj: EY Global Information Security Survey 2017-18

Prostředky je třeba investovat chytře a takovým způsobem, aby byl zajištěn správný mix interních a externích znalostí a technologií. Organizace se už nebudou moct spoléhat pouze na outsourcovaný monitoring bezpečnosti a hodnocení zranitelností. Žádný z poskytovatelů totiž nikdy nebude umět dodat interpretaci a kompetence, které lze získat pouze interní zaměstnaností s dokonalou znalostí vnitřních procesů a specifik a pochopením toho, co je pro jejich organizace cenné a nutné chránit. Zároveň reakce na kybernetický incident musí být v režii interních zaměstnanců, kteří jsou obeznámeni s krizovými procesy a postupy a umí spolupracovat napříč celou organizací. To by rozhodně měla být prioritní oblast, kam směřovat finanční prostředky.

Jak zajistit vyšší úroveň kybernetické odolnosti

Věnujte se základní bezpečnostní hygieně, vzdělávejte uživatele, využívejte prostředky řízení identit, používejte nástroje prosazující bezpečnostní pravidla, kombinujte externí a interní technologie a s rozmyslem nakupujte bezpečnostní služby. Neuzavírejte se do sebe, ale komunikujte a sledujte své okolí, vyměňujte si zkušenosti, snažte se poučit a zejména pravidelně aktualizujte a záplatujte své systémy.

Petr Plecháček Petr Plecháček
Autor článku je ředitelem oddělení IT poradenství a kybernetické bezpečnosti EY v České republice.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
EPLAN


Inzerce

Industry 4.0 je výzvou i pro dodavatele ERP řešení

IFSOsvojením si této strategie výrobci postupují směrem k nové úrovni vzájemně propojených inteligentních výrobních systémů, které využívají nejmodernější poznatky z oblasti vývoje senzorů, robotiky, řídících jednotek a strojového učení, podpořeného zpracováním a využitím rozsáhlých dat.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Kalendář akcí