facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT řešení pro výrobní podniky , Plánování a řízení výroby

Informační systém pro štíhlou firmuDynamicaTradiční postupy řízení, které se vyvíjely a používaly desítky let, jsou dnes víceméně překonané. Výrobní podniky více než dřív hledají odpovědi na stále se opakující stejné otázky: „Jak vyrobit kvalitněji? Jak vyrobit dříve? Jak vyrobit s menšími náklady?“ Jednou u nás stále ještě ne zcela zažitou cestou zvýšení výkonnosti podniku může být cesta tzv. „štíhlé výroby“ (Lean Manufacturing). Klíčovým pojmem štíhlé výroby je pojem hodnota. Za hodnotu se považuje pouze taková vlastnost výrobku, která je přínosem pro zákazníka a za kterou je zákazník ochoten zaplatit. Vše ostatní, co nepřispívá k hodnotě finálního produktu, je považováno za zbytečné a musí být identifikováno a eliminováno.


Úplná implementace principů a nástrojů štíhlé výroby patří vzhledem ke své komplexnosti do oblasti reengineeringu. V tomto článku se zaměříme jen na konkrétní nástroje pro podporu štíhlé výroby v podnikovém informačním systému, konkrétně na příkladu informačního systému Microsoft Dynamics AX.

Tok hodnot

Základním krokem před nasazením nástrojů štíhlé výroby je zmapování toku hodnot s důrazem na identifikaci časů nezbytných pro výrobní činnosti zvyšující hodnotu výrobku a časů ostatních - neproduktivních. K neproduktivním časům patří např. doba skladování materiálů, polotovarů i hotových výrobků, časy seřizovací a transportní atd. Cílem je optimalizace celého procesu.

Dynamica


Zkrácení času lze dosáhnout kombinací více opatření. Jde jednak o fyzické změny dílčích výrobních toků, ale i o změny spočívající především ve výrazném snížení velikostí výrobních dávek, zajištění kontinuálního výrobního toku a přechodu k důslednému řízení „tahem“. V informačním systému Dynamics AX slouží tok hodnoty též k základnímu finančnímu vyhodnocení štíhlé výroby.

Netlačte, ale táhněte

DynamicaŘízení „tahem“ znamená, že veškeré dodávky uvnitř podniku jsou prováděny výhradně na základě aktuální potřeby na určitém pracovišti. Dodávky se realizují pomocí kanbanů. Ten je jedním z hlavních nástrojů řízení štíhlé výroby. Jedná se vlastně o vnitropodnikovou objednávku na výrobu nebo přepravu základní dávky materiálu, polotovaru nebo výrobku. Fyzicky má kanban podobu vytištěného štítku, který se připevní na přepravku s materiálem. Spotřebuje-li se na některém pracovišti materiál, obsluha jednoduše odešle kanban na dodávající pracoviště, které připraví další dávku. Zboží se tak nevyrábí zbytečně v předstihu, nevznikají nadbytečné zásoby, ale současně se dá pomocí kanbanů v oběhu zajistit určitá rezerva chránící odebírající pracoviště proti výpadku pracoviště dodávajícího.

Tento jednoduchý způsob řízení lze samozřejmě uplatnit i bez podpory IS. Moderní podniky však potřebují zpřístupnit informace z provozu širokému okruhu řídících pracovníků a využít je i v jiných oblastech. Informační systém automatizuje vystavování kanbanů a zpracování na ně navazujících transakcí. Díky řízení „přes počítač“ má management úplné on-line informace o pohybu zásob a rozpracované výrobě. Velkou výhodu to přináší například obchodnímu úseku, který může bezprostředně po přijetí objednávky potvrdit termíny dodávek zákazníkům.

Informační systém může plánovat kanbany automaticky, dokáže sledovat dostupnou kapacitu zdrojů a přizpůsobit jí plán. Vše se velmi zjednodušilo. Obsluha na grafické plánovací tabuli vidí, co se ve výrobě právě děje a má možnost kdykoliv zasáhnout.

Dynamica


Kombinovaný přístup

Principy štíhlé výroby najdou největší uplatnění v podnicích se sériovou linkovou. Svůj význam však může mít i pro podniky, které se věnují zakázkové výrobě. Obvykle i zde lze najít části výrobního procesu, které se dají řídit nástroji štíhlé výroby lépe než tradičním přístupem. Může se jednat o dodávky materiálu na montáž, organizaci kooperací nebo třeba řízení výroby v lakovně.

Informační systém Microsoft Dynamics AX umožňuje kombinovat oba způsoby řízení v rámci jednoho podniku. Část výrobního procesu lze řídit klasickými výrobními nástroji, část pomocí štíhlé výroby. Obě části přitom zůstanou propojeny a je zajištěna jejich vzájemná komunikace. Kombinovaný přístup také usnadňuje implementaci štíhlé výroby v praxi. Je možné začít v malé části podniku a po důkladném ověření výsledků postupně pokračovat dál.

Hledáte také odpovědi na otázky uvedené na začátku článku? Počet podniků, které je našly právě díky štíhlé výrobě, se stále zvyšuje.

Tomáš Hanáček, Dynamica, a.s. Tomáš Hanáček
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti Dynamica, a.s.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
EPLAN


Inzerce

Industry 4.0 je výzvou i pro dodavatele ERP řešení

IFSOsvojením si této strategie výrobci postupují směrem k nové úrovni vzájemně propojených inteligentních výrobních systémů, které využívají nejmodernější poznatky z oblasti vývoje senzorů, robotiky, řídících jednotek a strojového učení, podpořeného zpracováním a využitím rozsáhlých dat.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
IT Systems - předplatné
Kalendář akcí