facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
CeBIT 2018
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT SYSTEMS 1-2/2016 , IT právo

Escrow a navazující služby

aneb Úschova zdrojového kódu software při obchodních transakcíchAmbruz & Dark Deloitte LegalV souvislosti s rozmachem IT služeb a mohutným rozvojem společností zabývajících se vývojem software je v posledních letech stále aktuálnější otázka poskytování zdrojových kódů a nakládání s nimi nejen z hlediska ochrany autorského práva, ale rovněž z hlediska jejich poskytnutí a uchování.

Alvao

Stále obvyklejším řešením pro dosažení vyváženého stavu mezi zájmy výrobců software a jejich klienty je úschova zdrojového kódu u třetí strany, která je výhodná pro obě strany. Z pohledu výrobce se především jedná o ochranu jeho vlastního know-how, ve druhé řadě je však pro něj nabídka poskytnutí zdrojového kódu uživateli prostřednictvím úschovy určitou konkurenční výhodou, neboť tím nabízí uživateli významnou záruku spočívající v dostupnosti zdrojového kódu např. pro případ ukončení činnosti výrobce. Výhoda pro uživatele spočívá ve skutečnosti, že v souvislosti se svou investicí má díky úschově záruku zajišťující, že v případě porušení smluvních závazků výrobce software, jeho existenčních problémů nebo naplnění jiných podmínek, mu bude zdrojový kód dán bez dalšího k dispozici. Úschova zdrojového kódu je proto velmi aktuální pro nově rozvíjející se projekty, tzv. startupy, často obchodující s velkými nadnárodními společnostmi, které požadují určitou formu záruk pro své investice do software od malých výrobců. Naopak výrobci se nechtějí vzdát svého jedinečného know-how, které představuje mnohdy hlavní či dokonce jediné aktivum výrobce, ve prospěch těchto velkých společností.

Základem úschovy zdrojového kódu (angl. escrow source code) je dohoda mezi výrobcem software, uživatelem a uschovatelem (můžeme jej označit také jako escrow agent). Ve smlouvě se stanoví jednotlivé podmínky úschovy, mezi něž patří zejména podmínky vydání zdrojového kódu jako celku, způsob jeho aktualizace, záruky výrobce, ale i případně další služby poskytované escrow agentem.

Z hlediska českého právního řádu se jako vhodný způsob úschovy jeví především úschova advokátní. Advokát může být garantem nezávislosti a zároveň je kárně odpovědný vůči České advokátní komoře (ČAK). Nemůže si tedy dovolit jakékoliv pochybení při provádění úschov. Advokátní úschova pak zaručuje klientovi, že jeho majetek bude bezpečně uschován v souladu s právními předpisy a stavovskými předpisy ČAK, tj. ve zvláštním trezoru, odděleně od majetku advokáta a majetku třetích stran a vydán pouze za předem specifikovaných podmínek předem určené osobě.

Zřejmou nevýhodou standardní advokátní úschovy je skutečnost, že advokát, pokud není současně IT odborníkem s dostatečnou erudicí, pouze uschová nosič (DVD, tištěný dokument, apod.) s tím, že uživatel nemá jistotu, zda nosič obsahuje opravdu funkční a aktuální zdrojový kód. Rizikem pro uživatele je tedy to, že po naplnění podmínek vydání zdrojového kódu získá z advokátní úschovy nosič, který mu neposkytne předpokládaný obsah.

V naší praxi se proto jako advokáti setkáváme i s tím, že klienti kromě standardního rozsahu advokátní úschovy poptávají i širší rozsah služeb. Tedy nad rámec advokátní úschovy předpokládají ověření, že nosič skutečně obsahuje deklarovaný obsah, aby při jeho vydání nedošlo k nepříjemnému překvapení. Takové ověření může být provedeno v několika úrovních počínaje prozkoumáním obsahu nosiče, přes předvedení obsahu, přeložení kódu a sestavení programů výrobcem (tzn. nezávislé odborné ověření funkčnosti v prostředí výrobce software) až po vlastní nezávislé testování a technickou verifikaci poskytnutých zdrojových kódů.

Komplexní služba poskytnutá v souvislosti s úschovou pak dostává zcela novou přidanou hodnotu, neboť dokáže zaručit, že v případě výdeje z úschovy obdrží uživatel zdrojový kód kompletní, plně funkční a odpovídající aktuální verzi produktu a případně také s potřebnými vývojářskými nástroji, knihovnami či dalšími komponentami potřebnými pro sestavení plně funkčního produktu.

Předpokládáme, že v této oblasti nastane v budoucnu další dynamický rozvoj a spolu s rostoucími zahraničními zakázkami se stane advokátní úschova zdrojových kódů především u některých mezinárodních advokátních kanceláří v ČR s potřebným IT zázemím běžným standardem. Posílena je totiž nejenom vzájemná důvěra mezi výrobcem a uživatelem v rámci společného podnikání, ale především se uživatel pojišťuje, že jeho investice nebude zmařena například eventuálním bankrotem výrobce či jiným porušením smlouvy, naopak výrobci software nebudou tlačeni velkými společnostmi k bezpodmínečnému poskytnutí zdrojových kódů, které může v důsledku zničit jejich konkurenceschopnost na trhu.

Ondřej Chmela a Miroslava Kuklincová, Ambruz & Dark Deloitte Legal Ondřej Chmela a Miroslava Kuklincová
Autoři článku jsou advokáty společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal, která je držitelem ocenění Právnická firma roku pro velmi doporučovanou advokátní kancelář v oblasti Právo informačních technologií.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Hyperkovergence

Cisco HyperFlex HX, SAP

Jedním z výrazných trendů v IT se v poslední době stává důraz na zjednodušení nasazování aplikací či souboru aplikací. Je to z důvodu udržení možnosti volby, odkud se jednotlivé úlohy budou spouštět, tak aby se kombinace různých zdrojů tohoto spouštění (on premise, hosting, privátní či veřejný cloud aj.) byla optimalizovatelná z hlediska dostupnosti, bezpečnosti, latence a v neposlední řadě aby dávala ekonomický smysl. Navštivte seminář společnosti Dimension Data, který vám pomůže se v této problematice zorientovat.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 4/
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 4/
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
SIEMENS - virtuální výroba
Kalendář akcí