facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Cloud computing a virtualizace IT II , Business Intelligence , Virtualizace a cloud computing

BI a Big Data v clouduKPMGVývoj v oblasti informačního managementu je doslova překotný a trh je každý rok zásoben nějakou novinkou. Čas poté ukáže, zda novinka zmizí v propadlišti dějin, nebo jestli dozraje ve smysluplné řešení. Ve fázi vyzrávání se nyní nachází i nabídka cloudových řešení pro BI a Big Data. Nebudu zde vyjmenovávat všechny obecné důvody, proč cloudové řešení může být výhodné (cena, hotová infrastruktura, rychlost nasazení, škálovatelnost atd.). Rád bych zaměřil spíše na konkrétní případy v oblasti BI a Big Data. Jaké jsou případy, kdy dává využití cloudových řešení smysl?


Business Inteligence

„Veřejné“ výstupy

Jedním z hlavních důvodů pro odmítání cloudových řešení obecně je obava z poskytování citlivých dat mimo organizaci. Nebudu nyní rozebírat, zda je to obava oprávněná nebo nikoliv. Prostě zde zatím je. Ne každá interní data jsou ale citlivá. V rámci standardní klasifikace datových aktiv rozhodně nevyjdou veškerá data v organizaci na té nejvyšší úrovni, co se zabezpečení a důvěrnosti týká. Řadu informaci je naopak dokonce nutné i zveřejňovat v souvislosti se zákonnými či regulatorními požadavky. A je to právě ten typ dat, u nichž je obava z cloudu neopodstatněná. Nemluvíme pouze o datech vznikajících interně. Naprostá většina externích dat neobsahuje nic, co by vyzrazovalo interní know-how firmy – jako příklad můžeme uvést třeba report se statistikami celého trhu. V těchto případech je tedy zcela na místě zvažovat cloudové řešení jako variantu za pochopitelné podmínky výhodného poměru kvality a ceny. Je tu také prostor pro individuální preference benefitu, na kterém bude cloudové řešení stát (cena, provozní náklady, přístup k nejnovějším technologiím atd.).

Otestování softwaru

Nevyhovuje vám nějaká funkčnost vašeho současného BI nástroje? Chybí vám nějaká funkcionalita, ale nejste si jistí, jak přesně funguje a jak byste jí používali? Chcete si pořídit nástroj specificky na dashboarding nebo mobilní přístup, ale rádi byste ho nejprve prakticky vyzkoušeli? Ve všech případech je varianta využití cloudu jednou z velmi efektivních možností. Všichni přední i menší dodavatelé BI SW se v cloudových nabídkách předhánějí a není tedy nic jednoduššího, než se zkusit nechat přesvědčit praxí. Teprve poté, co si ověřím, že daná funkčnost, případně kompletní balík nástrojů, je pro mé účely tím pravým, mohu se začít zabývat jeho seriózním trvalým používáním. Ať už v cloudu nebo in-house implementací.

Ověření business využití

Máte nápad, jak jinak ztvárnit nějaký report? Máte v úmyslu začít používat specifický nový ukazatel nebo KPI, ale nejste si jistí, zda vám v praxi něco přinese? Chcete ověřit, zda bude pro uživatele lepší jeden komplexní report, nebo více jednoduchých? To vše je možné realizovat, aniž byste museli investovat prostředky do interního vývoje s rizikem, že vám takové řešení „zaplevelí“ aktuální stav, který momentálně třeba funguje i docela dobře. Cloud je ideální prostředí pro realizaci prototypů, případně celých pilotních běhů BI výstupů s novým business obsahem nebo formou. Pochopitelně vyžaduje nějakou investici a hodí se tedy primárně pro takové záměry, kde je vyšší předpoklad jejich finální realizace.

Big Data

Pro Big Data platí zcela analogické případy, jako v případě Business Inteligence. O něco více bych asi zdůraznil možnost si práci s velkými daty vyzkoušet. Zatímco BI řešení má v nějaké formě téměř každá organizace, v případě Big Dat půjde velmi často o vůbec první zkušenost. Využití cloudu se tak aktuálně jeví jako zcela nejrozumnější varianta, jak k praktickému otestování nástrojů i faktickému business využití přistoupit. A to i v případě, kdy se v otázce velkých dat hodlám obrátit na externího dodavatele celého řešení, tak v případě, že plánuji vývoj vlastními silami.

K výše uvedeným důvodům využití pak osobně přidávám ještě jeden. Ten dokonce vidím jako řešení trvalého charakteru i v případě, že je vaše organizace citlivá k otázce bezpečnosti dat.

Sběr dat

V rámci Big Data řešení dává cloud opravdu velký smysl v případě tvorby samotné datové základny, ze které budu chtít informace čerpat. Proč budovat vlastní infrastrukturu, vytvářet konektory na externí data, vymýšlet vlastní modely atd., když je vše již dávno připraveno a stačí se jen připojit? Standardně nabízená cloudová řešení mají rovnou k dispozici obrovskou sadu dat, se kterými je možné ihned pracovat. Teprve poté, co si u nich nastavím, co přesně mě zajímá, a obsah profiltruji, mohu již zúženou vybranou sadu přenášet na vlastní infrastrukturu a spojovat s mými daty v primárních systémech, referenčních datech, master databázích či v integrovaném prostředí operativní databáze nebo datového skladu a BI obecně.

Ondřej Kulhánek Ondřej Kulhánek
Autor článku působí jako Associate Manager ve společnosti KPMG Česká republika
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
EPLAN


Inzerce

Jednoduché řešení pro řízení zásob

PG LogisticChcete u Vás ve společnosti optimalizovat zásoby? Pokud ano, tak ABC analýza, kterou nabízí takřka všechny ERP systémy, Vám stačit nebude.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
SIEMENS - PLM automation
Kalendář akcí