průmysl, výroba, sklady…
facebook

SOFTIP nasadil moderní manažerský informační systém na podporu rozhodování ve skupině KOSIT

SOFTIPSpolečnost KOSIT, která se stará o odvoz a zhodnocení odpadu pro stovky tisíc obyvatel východního Slovenska, jako i o údržbu silničních komunikací využívá již více než rok podnikový informační systém SOFTIP PROFIT PLUS pro zrychlení a zkvalitnění svých činností.


Tento významný podnik, zaměstnávající více než 500 pracovníků, však potřeboval získat ještě lepší přehled o hospodaření svých dceřiných společností. A proto se rozhodl implementovat manažerský informační systém kategorie BI, pomocí kterého chce pro manažery získávat další zajímavé a potřebné informace.

Jde především o vyhodnocování souhrnných výsledků za dceřiné společnosti a jiné provozy. To mu nyní umožňují nově nasazené reporty. Tím nejpoužívanějším je Výkaz zisků a ztrát (Profit & Loss Statement). Systém poskytuje pohled na hospodaření tak jednotlivých firem, jako i KOSITGroup jako celku. Dalším benefitem je také konsolidovaný pohled na hospodářské výsledky – tedy s vyloučením vnitrofiremních operací.

„Mít údaje v přehledné a strukturované podobě je k nezaplacení. Nejdůležitější však je, že ze systému můžeme kdykoliv získat reálná očištěná data, která mají stoprocentní výpovědní hodnotu. A to je základ pro přijímání těch správných rozhodnutí,“ hovoří ing. Richard Biznár, finanční a ekonomický ředitel společnosti KOSIT.

KOSIT

O společnosti KOSIT

KOSIT poskytuje komplexní profesionální služby v oblasti odpadového hospodářství (sběr, svoz a zneškodnění komunálního a zhodnocení tříděného odpadu, jakož i na letní a zimní údržbu komunikací). Patří mezi pět nejvýznamnějších společností na Slovensku zabývajících se tímto náročným a společensky velmi citlivým průmyslovým odvětvím. Další informace na www.kosit.sk.

Hospodářský výsledek je možné si prohlédnout i za vybranou divizi nebo hospodářské středisko, přičemž manažerský informační systém (MIS) řeší i rozpočítávání režijních nákladů na základě různých rozvrhových základen.

Do MISu se importují i rozpočty v různých verzích, a dokonce i data ze systému pro řízení dopravy, který je nasazen v jedné z dceřiných společností. SOFTIP MIS pak umožňuje vyhodnocení plnění plánu, resp. jeho porovnání s minulým rokem.

Oblasti pokryté Manažerským informačním systémem:

  • Hlavní kniha
  • Plánování
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Platy a mzdy
  • Sklad
  • Fakturace
  • Investiční majetek
  • Saldokonto
  • Účetní výkazy
  • Váhové lístky

Přínosy řešení SOFTIP MIS

Transformace dat na srozumitelné informace

Potřebné údaje jsou importovány do OLAP kostek, které umožňují uspořádat velké objemy dat tak, aby byly managementu rychle dostupné a ve srozumitelné formě.

Zpracování více firem

MIS spojuje data z více firem do jednoho systému, což umožňuje porovnání hospodářských výsledků za všechny dceřiné společnosti a provozy.

Konsolidace dat z různých IS

Systém importuje údaje z ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS, jakož i systémů třetích stran – jako např. pro řízení dopravy.

Dashboardy na podporu rozhodování

Pohled na důležité ukazatele společnosti prostřednictvím vizuálně atraktivních prvků, jako jsou grafy, datové karty, teploměry, mapy apod.

O společnosti SOFTIP

SOFTIP patří mezi nejvýznamnější poskytovatele IT produktů a služeb na Slovensku. Jako největší výrobce podnikových informačních systémů již 27 let přináší inovativní komplexní IT řešení, která pomáhají lépe řídit tisíce firem a organizací všech velikostí na Slovensku i v zahraničí. Další informace na www.softip.sk.