facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.


Pokud kdokoli z nich učiní špatné rozhodnutí, projeví se to na výsledku celé společnosti. Ale mají k rozhodování správné informace? A mají je včas?

Výrobní společnosti si dnes jasně uvědomují, že řízení na základě pravdivých a snadno dostupných informací vede k lepším výsledkům než řízení pouze dle intuice. Každá společnost, která již umí reportovat „jak si aktuálně stojí“, se nutně dostane k otázce typu: „Co můžeme udělat pro to, aby se náš výkon ještě zlepšil?“

Pro získání komplexních odpovědí pro podporu rozhodování celého managementu výrobní společnosti je třeba umět vytěžit a zpracovat velký objem dat z mnoha oblastí, propojit je a nalézt mezi nimi souvislosti. Zároveň je nutné jim rozumět a umět je interpretovat.

My z GISTu dodáváme Business Intelligence nástroje, ale zároveň nám vždy záleželo na tom, abychom perfektně rozuměli účelu jejich využívání. Proto umíme našim zákazníkům poradit s metodikou controllingu a naše řešení obsahují všechny relevantní oblasti důležité pro řízení společnosti. Níže uvádíme ty nejdůležitější z nich.

Výroba

 • efektivita využití kapacit, příčiny prostojů
 • nekvalitní výroba a reklamace
 • plánování objemů a nákladů výroby
 • kalkulace produktů a polotovarů
 • odchylky norem spotřeby

Nákup, zásoby a logistika

 • komplexní hodnocení dodavatelů
 • objemy, ceny, bonusy, skonta
 • plánování nákupu a predikce potřeb
 • ABC, XYZ, ležáky, limity a anomálie
 • náklady logistických služeb

Prodej

 • ziskovost a rentabilita produktů
 • hodnocení odběratelů a obchodníků
 • odchylky cen, množství, sortimentu
 • slevy, bonusy, skonta
 • plánování a forecasting prodeje

Ziskovost

 • manažerská výsledovka
 • náklady středisek a zakázek
 • kalkulace režií a vnitropodnik
 • plánování nákladů a výnosů

Majetek a finance

 • skladba majetku, investice
 • potřeba a cena kapitálu
 • pohledávky a závazky, platební kalendář
 • KPI a finanční ukazatele
 • finanční plánování

Personál

 • osobní náklady a jejich plánování
 • struktura a kvalifikace personálu
 • využívání pracovního fondu
 • motivační a bonusový systém
GIST

GIST Intelligence

Představuje kompletní BI nástroj doplněný o všechny funkčnosti pro controlling. Tím je mezi jinými BI řešeními unikátní a poskytne vám přesnější informace pro vaše úspěšná rozhodnutí.

Zákazníci především oceňují

 • Snížení objemu nevyužitých výrobních kapacit díky analýze příčin prostojů a jejich promítnutí do motivačního systému
 • Zprůhlednění ziskovosti produktů a zákazníků díky dotažení skutečných přímých nákladů, dalších přímo přiřaditelných nákladů a přesné alokaci režijních nákladů
 • Zpřesnění kalkulací jako podklad pro stanovení prodejních cen
 • Přesnější a detailnější plán při snížení pracnosti na jeho vytvoření, podporu řízení procesu plánování
 • Uživatelskou přívětivost sestavování reportů a jejich distribuci
 • Včasné odhalení chybných záznamů v primárních datech, např. výrobních příkazů
 • Naši odbornou znalost a lidský přístup k implementaci
GIST Intelligence máme množství controllingově zpracovaných dat, která nám umožňují analyzovat nejen efektivitu výroby, ale sledovat přehledně i vývoj v ostatních důležitých oblastech v čele s obchodem.
Ing. Jan Kadlec, výkonný ředitel společnosti USSPA
USSPA

Kromě toho, že ucelené controllingové Business Intelligence řešení musí obsahovat všechny podstatné oblasti, musí také postihnout všechny potřebné procesy. Nejedná se pouze o reporting.

Reporty je třeba provázaně uspořádat do dashboardů, hodnotících procesů či reportingových map. Je třeba je umístit na portál, vhodně distribuovat, aktivně upozorňovat na výjimky a odchylky v nich obsažené apod.

Současně je nutné podpořit pohled dopředu – plánování, forecastování, modelování. A plánování není pouze o vstupu dat, ale především o vzájemné provázanosti dílčích plánů prodeje, výroby, nákupu, personálu a jejich promítnutí do celkového finančního plánu.

Pak teprve mohou být manažeři v klidu, že mají všechno pod kontrolou ve svém dashboardu.

Máte zájem o nezávazný audit controllingové podpory TOP managementu vaší společnosti? Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat.

Filip Ježek
Autor článku je produktovým ředitelem společnosti GIST.