facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

BPM – Procesní řízení

BPM, řízení a optimalizace podnikových procesů, řízení workflow

clanky BPM – Procesní řízení: články

Píše se rok 2012: normální je mít BPM a SOA

Píše se rok 2012: normální je mít BPM a SOA
Jsou tomu už čtyři roky, kdy byla v časopisu IT Systém publikována série článků o konceptech SOA (service oriented architecture) a BPM (business process management). Z toho, co tehdy působilo poněkud vizionářsky, se stala záležitost, která je ve velkých organizacích s mnoha informačními systémy v zásadě samozřejmostí. Jak se uvádí ve zprávě Forrester Research z letošního ledna, SOA je dnes již mainstream. Pro účely tohoto textu to znamená, že už nemusíme psát o tom, jak by záležitosti měly či mohly být uspořádány, ale o tom, jak je tomu ve skutečnosti.
Začneme stručným vysvětlením, nebo spíše připomenutím pojmů BPM a SOA. Servisně orient... více »

Zavádění procesního řízení

Co je nutné si uvědomit, než začneme

Zavádění procesního řízení
Přídavné jméno procesní bylo ještě před dvaceti lety spojováno primárně s termínem procesní právo. Sousloví procesní řízení, procesní management, nebo dokonce business proces management znala hrstka manažerů, kteří byli fandy cizojazyčné literatury a pozice manažer pro ně nebyla zaměstnáním, ale životním postojem. Na západ od našich hranic byla situace poněkud lepší. Pojem procesní řízení, a především jeho obsah, se nakonec prosadil a s rozvojem informačních technologií proniká ke stále většímu okruhu lidí, kteří jsou ochotni mu naslouchat.
Vymezme nejdříve procesní přístup řízení vůči přístupu funkčnímu, na jehož základě funguje velká č... více »

Podpora podnikových procesů v ERP

aneb Nezbytnost jménem workflow

Podpora podnikových procesů v ERP
Zaměření ERP systémů na procesy je v posledních letech jednoznačným trendem. Snad každý celopodnikový informační systém se nyní ohání podporou řízení procesů, jejich automatizací nebo prostě jen kouzelným slovíčkem workflow. Přesto nás stále nepřestává překvapovat, v jaké míře uživatelé různých ERP systémů stále provádějí některé rutinní operace ručně. Určitý podíl na tom jistě nese i skutečnost, že obecně se o podnikových procesech v ERP napsalo už mnoho, ale jen málo článků ukazuje konkrétní možnosti a přínosy jejich systémové podpory.
Přitom dnes poptávka po řešení procesů v ERP roste, zatímco před nějakými deseti lety byla v této obl... více »

Zlepšování efektivity finanční organizace za pomocí optimalizace procesů

Zlepšování efektivity finanční organizace za pomocí optimalizace procesů
V době ekonomické recese mají společnosti stále stejný finanční cíl v podobě růstu. Finanční instituce mohou podpořit svůj růst získáním nových klientů či zvýšením provázanosti s klientem. Jedno ani druhé však není jednoduché, neboť klienti jsou vybíraví a dodatečné služby si klidně pořídí od jiné finanční instituce. Schválně, kolik z vás má kreditní kartu od jiné finanční instituce než domácí banky, tedy banky, kde má klient aktivní primární účet. Současně se získáváním nových klientů či zvýšením provázanosti s klientem se finanční instituce snaží optimalizovat své procesy. A to nejen aby snížily náklady, ale také aby změnily myšlení banky s... více »
akce

Informační logistika

Únik z bermudského trojúhelníku Excel, e-mail, sdílené adresáře

Informační logistika
Logistika se z definice zabývá efektivním řízením materiálových toků. V širším pojetí pak řízením a kontrolou toku všech zdrojů, včetně informačních. Informační logistika není pojmem neznámým, ačkoliv bývá někdy ztotožňována s řízením informací v logistice. Informační logistiku ve zkratce nejlépe vystihuje heslo – správná informace na správném místě ve správný čas. Dosáhnout naplnění tohoto hesla v praxi není snadné i přes současnou vyspělost informačních technologií a informačního managementu. Lidský faktor a obtížné zvládání reality informační exploze je nejspíše příčinou toho, že lidé při výkonu práce tráví v průměru čtyřicet procent času ... více »

Invoice process management

Dynamický rozvoj ovlivňuje základní firemní procesy

Invoice process management
Když se před pár lety začaly úspěšně prosazovat OCR systémy pro automatické vytěžování dat z dokumentů, znamenalo to zásadní změnu v procesu zpracování faktur. Zároveň to rozpoutalo diskusi, jak dlouho to bude trvat, než budou papírové faktury nahrazeny elektronickými. Nedává přece smysl tisknout něco, co je v elektronickém tvaru, na papír a poté to opět manuálně přepisovat z papíru do elektronické podoby. Nyní po více než pěti letech stále přepisujeme, vytěžujeme a archivujeme. Něco se ale přece jen mění a pravděpodobně dochází k další výrazné změně v procesu zpracování faktur.
Tou změnou je legislativní posun v problematice zabezpečení... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Ceník inzerce portálu SystemOnLine