google plus
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Siemens SE zdarma (Indigoprint)
 
Tematické seriály

Dotace na vývoj ICT

Vývoj nových ICT řešení a ICT nástrojů je v dnešní době zásadní, ale finančně velice náročný proces.

1. až 2. díl >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

1. až 6. díl >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

1. až 5. díl >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

1. až 12. díl >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Aktuality -> Komunikace a sítě - 18. 2. 2016 11:14

SimpleCell plánuje pokrýt ČR do konce roku mobilní sítí pro internet věcí

SimpleCell - pokrytí ČRSpolečnost SimpleCell Networks začala ve spolupráci s T-Mobile budovat celorepublikovou veřejnou komunikační síť SIGFOX pro internet věcí (IoT). Díky spolupráci s T-Mobile je síť budována rychlostí přibližně 40 základnových stanic měsíčně. Během tří měsíců tak bude pokryta většina území a do konce roku až 95 procent území České republiky. Zatím stále probíhá testování, komerční provoz sítě by měl být zahájen v dubnu.


Soutěž - Trust (USB rozbočovač)


Globální síť SIGFOX již funguje ve 13 zemích světa. Typickými oblastmi využití sítě SIGFOX v Evropě jsou zatím především odečty vody, elektřiny, plynu, různé průmyslové aplikace, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, ale také parkovací senzory, aplikace ve zdravotnictví jako např. péče o seniory, měření srážek a průtoků na záplavových tocích apod.

Pomocí sítě SIGFOX mohou být propojeny různé senzory a další zařízení nezávislá na elektřině. Díky velmi úsporné technologii mohou propojená zařízení vydržet na bateriích až patnáct let a komunikovat přitom s velmi vysokou spolehlivostí. Relativně nízká cena modemů i tarifů pro jejich připojení přitom usnadňuje masové nasazení velkého množství zařízení.

Síť pro internet věcí SIGFOX není mobilní internet

Přestože se na budování sítě SIGFOX podílí T-Mobile, jde o zcela jiný typ sítě, než ta která nabízí mobilní připojení k internetu. Mezi hlavní vlastnosti sítě SIGFOX a rozdíly ve srovnání s mobilním internetem patří:

  • Velmi malá rychlost a objem přenášených dat – síť SIGFOX nabízí velmi malou rychlost pro připojení jednoho zařízení. Rychlost přenosu dat je pouze 100 bitů/s, což je ale pro aplikace z oblasti internetu věcí zcela dostačující – posílány jsou vždy jen krátké datové zprávy. Velikost payloadu (uživatelských dat) je omezen na 0-12 bajtů. Doba přenosu je od 4 do 6 sekund. Zpětný kanál je aktivován pouze na vyžádání koncovým zařízením (senzorem).
  • Nízká cena – zařízení pro síť internetu věcí jsou obecně velmi levná. SIGFOX modemové čipy stojí přibližně od padesáti korun a cena připojení je od jednotek po desítky korun měsíčně dle na počtu zpráv. V ceně je přitom roaming ve všech pokrytých teritoriích.
  • Spolehlivost – u sítí pro internet věcí je dosahována vysoká spolehlivost připojení, a proto je možno sjednat smluvní garanci úrovně služeb (SLA). Síť jako je SIGFOX je velmi odolná proti rušení. GSM síť je možno rušit na straně zařízení zahlcením přijímacího kanálu a zařízení pak není schopno se připojit k základnové stanici (BTS). V síti SIGFOX se zařízení nepřipojuje ke konkrétní BTS, ale odešle zprávu náhodně na třech různých frekvencích a všechny BTS v okolí zprávu přijmou. Dosah zařízení je přitom od 50 km ve volné krajině po 3-5 km v husté městské zástavbě. Pro zarušení této komunikace by tak bylo potřeba dát rušičky přímo ke všem BTS v území a zarušit celé 868 MHz pásmo, které je ale průběžně monitorováno.
  • Nízká energetická náročnost – připojení k mobilnímu internetu je mnohonásobně náročnější na spotřebu energie než připojení k síti internetu věcí. Proto se výdrž na baterii u zařízení připojených k síti internetu věcí nepočítá v hodinách nebo ve dnech, ale v měsících a letech. Záleží přitom na konkrétní aplikaci. Obecně platí, že jednoduché senzory pro odečty, jako jsou PIR čidla a teploměry mají velmi nízkou spotřebu. Naopak zařízení s GPS lokalizací mají spotřebu mnohem větší. Záleží také na počtu a velikosti odeslaných zpráv denně. Podobně jako u každého zařízení na baterie záleží také na provozních podmínkách, tedy umístění zařízení, protože na životnost každé baterie má velký vliv teplota. Pro ilustraci - zařízení pro odečty uvnitř budov vydrží s lithiovou baterií 12 let, systémy trackování palet až 8 let, parkovací senzory 5 až 7 let, trackování vagónů 5 let, požární čidla 5 let.
  • Principiální technologická a licenční omezení – frekvence použitá pro síť internetu věcí (868 MHz) špatně prochází překážkami a terénem. Její pokrytí je tak prakticky možné jen do suterénu. Pro pokrytí v podzemních patrech je potřeba lokální vykrývač. Použité pásmo je regulací omezené na vysílací výkon 25mW a poslání jen 144 zpráv za den.
  • IP adresy a SIM karty – zařízení v síti SIGFOX nepoužívají SIM kartu ani IP adresu. Do sítě se hlásí pomocí PAC kódu a Device ID.

S ohledem na uvedené vlastnosti se SIGFOX nehodí pro využití v oblasti nositelné elektroniky, kde nachází uplatnění především technologie krátkého dosahu Bluetooth LE. SIGFOX se také obecně nehodí tam, kde se dá použít WiFi, kde je požadováno ovládání v reálném čase, nebo kde je třeba komunikovat oboustranně mnohosetkrát za den (např. platební terminály). 
  

- Inzerce -

Posnídejte s experty na JIRA Service Desk

JIRA Service DeskS plným žaludkem jde všechno lépe, proto vás zveme na byznys snídaně v Praze a Brně na začátku června. Během nich vám odborníci na JIRA Service Desk z MoroSystems ukáží, jak zlepšit řízení technické podpory.

  

- Inzerce -

MagikINFO 14.0 - komplexní nástroj pro IT asset management

MagikEvidence a správa IT majetku je oblastí, která bývá z pohledu managementu českých firem stále velmi často podceňována. Přitom správa licencí, ve kterých jsou uloženy nemalé prostředky, sledování aktivit pracovníků nebo nástroje, které šetří čas IT pracovníkům – to jsou přínosy, které můžou výrazně snižovat náklady na provoz nejen IT oddělení, ale celého podniku.

Soutěž - Trust (USB rozbočovač)
Časopis IT Systems / Odborná příloha Kalendář akcí
RSS kanál
Časopis IT Systems
IT Systems 5/
IT Systems 4/
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 4/
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 12/