google plus
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Aktuality -> Komunikace a sítě - 18. 2. 2016 11:14

SimpleCell plánuje pokrýt ČR do konce roku mobilní sítí pro internet věcí

SimpleCell - pokrytí ČRSpolečnost SimpleCell Networks začala ve spolupráci s T-Mobile budovat celorepublikovou veřejnou komunikační síť SIGFOX pro internet věcí (IoT). Díky spolupráci s T-Mobile je síť budována rychlostí přibližně 40 základnových stanic měsíčně. Během tří měsíců tak bude pokryta většina území a do konce roku až 95 procent území České republiky. Zatím stále probíhá testování, komerční provoz sítě by měl být zahájen v dubnu.Globální síť SIGFOX již funguje ve 13 zemích světa. Typickými oblastmi využití sítě SIGFOX v Evropě jsou zatím především odečty vody, elektřiny, plynu, různé průmyslové aplikace, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, ale také parkovací senzory, aplikace ve zdravotnictví jako např. péče o seniory, měření srážek a průtoků na záplavových tocích apod.

Pomocí sítě SIGFOX mohou být propojeny různé senzory a další zařízení nezávislá na elektřině. Díky velmi úsporné technologii mohou propojená zařízení vydržet na bateriích až patnáct let a komunikovat přitom s velmi vysokou spolehlivostí. Relativně nízká cena modemů i tarifů pro jejich připojení přitom usnadňuje masové nasazení velkého množství zařízení.

Síť pro internet věcí SIGFOX není mobilní internet

Přestože se na budování sítě SIGFOX podílí T-Mobile, jde o zcela jiný typ sítě, než ta která nabízí mobilní připojení k internetu. Mezi hlavní vlastnosti sítě SIGFOX a rozdíly ve srovnání s mobilním internetem patří:

  • Velmi malá rychlost a objem přenášených dat – síť SIGFOX nabízí velmi malou rychlost pro připojení jednoho zařízení. Rychlost přenosu dat je pouze 100 bitů/s, což je ale pro aplikace z oblasti internetu věcí zcela dostačující – posílány jsou vždy jen krátké datové zprávy. Velikost payloadu (uživatelských dat) je omezen na 0-12 bajtů. Doba přenosu je od 4 do 6 sekund. Zpětný kanál je aktivován pouze na vyžádání koncovým zařízením (senzorem).
  • Nízká cena – zařízení pro síť internetu věcí jsou obecně velmi levná. SIGFOX modemové čipy stojí přibližně od padesáti korun a cena připojení je od jednotek po desítky korun měsíčně dle na počtu zpráv. V ceně je přitom roaming ve všech pokrytých teritoriích.
  • Spolehlivost – u sítí pro internet věcí je dosahována vysoká spolehlivost připojení, a proto je možno sjednat smluvní garanci úrovně služeb (SLA). Síť jako je SIGFOX je velmi odolná proti rušení. GSM síť je možno rušit na straně zařízení zahlcením přijímacího kanálu a zařízení pak není schopno se připojit k základnové stanici (BTS). V síti SIGFOX se zařízení nepřipojuje ke konkrétní BTS, ale odešle zprávu náhodně na třech různých frekvencích a všechny BTS v okolí zprávu přijmou. Dosah zařízení je přitom od 50 km ve volné krajině po 3-5 km v husté městské zástavbě. Pro zarušení této komunikace by tak bylo potřeba dát rušičky přímo ke všem BTS v území a zarušit celé 868 MHz pásmo, které je ale průběžně monitorováno.
  • Nízká energetická náročnost – připojení k mobilnímu internetu je mnohonásobně náročnější na spotřebu energie než připojení k síti internetu věcí. Proto se výdrž na baterii u zařízení připojených k síti internetu věcí nepočítá v hodinách nebo ve dnech, ale v měsících a letech. Záleží přitom na konkrétní aplikaci. Obecně platí, že jednoduché senzory pro odečty, jako jsou PIR čidla a teploměry mají velmi nízkou spotřebu. Naopak zařízení s GPS lokalizací mají spotřebu mnohem větší. Záleží také na počtu a velikosti odeslaných zpráv denně. Podobně jako u každého zařízení na baterie záleží také na provozních podmínkách, tedy umístění zařízení, protože na životnost každé baterie má velký vliv teplota. Pro ilustraci - zařízení pro odečty uvnitř budov vydrží s lithiovou baterií 12 let, systémy trackování palet až 8 let, parkovací senzory 5 až 7 let, trackování vagónů 5 let, požární čidla 5 let.
  • Principiální technologická a licenční omezení – frekvence použitá pro síť internetu věcí (868 MHz) špatně prochází překážkami a terénem. Její pokrytí je tak prakticky možné jen do suterénu. Pro pokrytí v podzemních patrech je potřeba lokální vykrývač. Použité pásmo je regulací omezené na vysílací výkon 25mW a poslání jen 144 zpráv za den.
  • IP adresy a SIM karty – zařízení v síti SIGFOX nepoužívají SIM kartu ani IP adresu. Do sítě se hlásí pomocí PAC kódu a Device ID.

S ohledem na uvedené vlastnosti se SIGFOX nehodí pro využití v oblasti nositelné elektroniky, kde nachází uplatnění především technologie krátkého dosahu Bluetooth LE. SIGFOX se také obecně nehodí tam, kde se dá použít WiFi, kde je požadováno ovládání v reálném čase, nebo kde je třeba komunikovat oboustranně mnohosetkrát za den (např. platební terminály).


 

Banner

  

- Inzerce -

Co nabízí ERP systém výrobním podnikům?

ReeveVýčet možností, které vyspělý ERP systém nabízí výrobním podnikům, je velmi rozsáhlý: centrální správa výrobních zakázek, tisk výrobní dokumentace ze zakázky s možností výkresu na druhou stranu průvodky, různé metody kapacitního plánování, online zohlednění požadavků na materiál a výrobní kapacity, tvorba denních plánů (fronta práce) na jednotlivá pracoviště...

  

- Inzerce -

Automatizace s novou JIRA Service Desk

MorosystemsJe váš tým zasekaný velkým množstvím opakujících se úkolů? Řešením je automatizace, jež pomůže odlehčit zátěž kladenou na vaše agenty, kteří se pak mohou soustředit na řešení důležitých požadavků.