facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Ohlédnutí za VeeamOn Forum 2017

VeeamTéměř 600 odborníků uvítala společnost Veeam Software na své akci VeeamON Forum v Praze, která se konala již čtvrtým rokem. Pro účastníky byla připravena řada technických přednášek a příležitostí diskutovat nejnovější trendy v oblasti dostupnosti dat, zálohování, zabezpečení, cloudových řešení a modernizace datových center.


Akce nabídla i platformu pro sdílení vlastních zkušeností a postupů, které se účastníkům osvědčily v jejich firmách.

Martin Štětka, Veeam Software
Martin Štětka, Veeam Software

Martin Štětka, regionální manažer společnosti zodpovědný za český, slovenský a maďarský trh, zrekapituloval produktové novinky a řešení, které byly představeny v květnu na globálním VeeamON v New Orleans. Pozornost věnoval především Veeam Availability Suite a Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud, které umožňují poskytnout dostupnost Always-On v jak cloudových, tak také v multicloudových a hybridních řešeních. Veeam je v nové verzi produktů připraven na stále populárnější hybridní řešení, a kromě bezagentového řešení pro virtuální realitu nabízí také agentové řešení pro fyzickou infrastrukturu. Veeam Availability Platorm byla rozšířena mimo jiné o možnost zálohovat Office 365.

Martin Štětka zmínil i výzvy, kterým čelíme především v nepřežité dostupnosti služeb a naznačil některé scénáře naší digitální současnosti a blízké budoucnosti. Při této příležitosti použil několik výstižných příkladů, včetně možnosti vpustit kurýra do inteligentního domu, aby zanechal zásilku třeba v garáži i v případě, že se nacházíte na jiném místě. Dále porovnal klasický automobil s moderním vozidlem, které dokáže zajistit stejný digitální komfort, jaký má člověk k dispozici v kanceláři.

Vasily Vaganov, Veeam Software
Vasily Vaganov, Veeam Software


Probíhající digitální transformaci, která od základu mění naše zvyky, zdůraznil regionální ředitel pro oblast CIS a východní Evropy Vasily Vaganov. Zažitá pravidla, která byla platná ještě na přelomu tohoto tisíciletí radikálně mění moderní byznys. Například pravidla „nenastupujte do cizích aut a netravte čas s cizími lidmi na internetu“ v současnosti principiálně porušují služby typu Uber, Liftago, či AirB&B.

Tato přirovnání měla za cíl poukázat na fakt, že důvěra uživatelů k digitálním technologiím spočívá především v důvěře k dostupnosti. Pokud někdo své podnikání zakládá na službě, kterou nemůže nijak ovlivnit, nezbývá mu nic jiného než poskytovateli dané služby důvěřovat. Poskytovatele služeb tuto non-stop dostupnost svým zákazníkům garantují, čímž zároveň garantují i kontinuitu podnikání. Případné problémy s dostupností mají pro podnikatele nejen negativní dopady spojené přímo s jejich podnikáním, ale zároveň – a ve většině případů tím horším – následkem bývá i nepříznivé PR spojené s negativními reakcemi od zákazníků na sociálních sítích. „Pokud nedokážeme poskytovat služby nepřetržitě, nemáme šanci obstát v silném konkurenčním boji, kde nás konkurence převálcuje“, dodal Martin Štětka.

Množství údajů, které je nutné spravovat a zároveň je důležité je zálohovat, narůstá exponenciálně. V roce 2015 analytici konstatovali, že 90 % tehdy existujících dat vzniklo za poslední dva roky. Z čehož plyne, že za tyto dva roky se situace dramaticky změnila. V roce 2016 už ale celých 90 % spravovaných dat vzniklo právě v daném roce. Významnost údajů v tomto století lze přirovnat k tomu, co kdysi pro lidi znamenala pára nebo ropa. Lze říci, že se jedná o globální akcelerátor byznysu. Hodnota firem jako jsou Uber nebo Tesla Motor již nespočívá jen v materiálním majetku nebo klasickém know-how, ale v datech, a to ať už se jedná o údaje o zákaznících, údaje z výroby, telemetrické údaje z testování a podobně. Důležitost svých dat si úspěšné firmy dobře uvědomují, a dokládá to i 74 % firem z žebříčku Fortuna 500, které používají řešení Veeam. Veeam Software v celosvětovém měřítku chrání více než 14 milionů virtuálních serverů. Martin Štětka zdůraznil i další kritérium úspěšnosti, kterým je Net promoter skóre, které udává, kolik lidí ze 100 doporučí příslušné řešení. Veeam si vede 2krát lépe, než je průměr v oboru.

Dostupnost se stává kritickým faktorem

Pro udržení důvěry zákazníků, renomé značky a udržení konkurenční výhody se stává dostupnost kritickým faktorem. Byznys až 66 % firem je zdržován neplánovanými výpadky, a až 82 % firem čelí rozporu mezi požadavky na vysokou dostupnost a reálným stavem. Více než 81 % globálních firem disponuje multi-cloudovou strategií a profituje z výhod cloudu. Zákazník však musí mít možnost přechodu k jinému poskytovateli a při tvorbě cloudové strategie je nutné mít na paměti escape plan a řešení pro vysokou dostupnost.

Mění se i vnímání požadované dostupnosti. Kdysi byla podniková infrastruktura definována slovem server, který potřeboval profylaktickou a náročnou správu a kritické SLA byly v řádu hodin, běžně i dní. Ve virtuální infrastruktuře se výpadky zkrátily na desítky minut, maximálně několik málo hodin, dokud se virtuální servery nepřesunou na náhradní fyzický hardware. Navzdory nevýhodě typu „všechna vajíčka v jednom košíku“, tak u cloudového poskytovatele jsou taková virtuální řešení spolehlivější. Veeam Availability Suite umožňuje i zálohování fyzických zařízení, nebo zajišťování dostupnosti „do cloudu“, čili využití volné kapacity v cloudu na dlouhodobé zálohování údajů a taktéž i využití disaster recovery pro zabezpečení kontinuity služeb.

Systémový inženýr Boris Mittelmann zdůraznil, že cílem Veeamu v cloudových, multicloudových i hybridních řešení je zajištění co nejvyšší dostupnosti bez ohledu na platformy, nebo architektury informačních systémů. Řešení Veeam umožňuje zálohování do cloudu i z cloudu, řeší i problematiku zálohování a přesunu nejen virtuálních strojů (IaaS), ale i aplikací (SaaS) mezi cloudy a ukládáním záloh do různých cloudů.


 
General registry - dobrá doména