facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Control
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo, Aktuality -> Analýzy - 21. 1. 2016 15:42

Soud rozhodl, že zaměstnavatelé smějí monitorovat veškerou komunikaci zaměstnanců

Monitoring komunikace zaměstnancůEvropský soud pro lidská práva rozhodl, že zaměstnavatelé smějí po předchozím oznámení monitorovat komunikaci zaměstnanců na pracovních počítačích. Firmy, které používají nástroje pro monitoring pracovních počítačů, tabletů a mobilů, tak získají větší zastání u soudů v případných sporech se zaměstnanci. Bude výrazně snazší propustit zaměstnance, kteří si pracovní dobu krátí on-line nákupy, brouzdáním na internetu nebo soukromou korespondencí.Evropský soud rozhodoval v kauze rumunského inženýra, který byl propuštěn kvůli intimní korespondenci se svou přítelkyní v pracovní době. Jeho zaměstnavatel přitom používání firemních prostředků pro soukromé účely výslovně zakazoval a upozornil zaměstnance, jakým způsobem bude dodržování tohoto zákazu monitorovat. Soud rozhodl ve prospěch zaměstnavatele jednoznačně poměrem pěti hlasů ku jednomu.

Průlomové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nyní firmám umožní monitorovat i soukromou elektronickou korespondenci zaslanou prostřednictvím e-mailu, Facebooku či populárních komunikátorů typu WhatsApp, iMessage včetně sdílení obrázků pomocí aplikací Snapchat či Instagram. Rozhodnutí se dotýká všech zařízení ve vlastnictví firmy, tedy nejen počítačů, ale i chytrých telefonů a tabletů. Právě na mobily a tablety se v posledních dvou letech přesunula více než polovina času využívaného pro soukromé účely.

Pozn. red.: Je pravděpodobné, že přímým důsledkem uvedeného rozhodnutí a možného zpřísnění monitoringu online aktivit zaměstnanců na pracovních zařízeních bude přesunutí mimopracovních aktivit na soukromá zařízení zaměstnanců využívaná ve firemním prostředí v režimu BYOD. Půjde tedy o podnět pro firmy, aby se problematikou BYOD důkladněji zabývaly a nastavily odpovídající bezpečnostní pravidla.

Doposud bylo pro zaměstnavatele komplikované propustit ty, kteří závažným způsobem u svého počítače porušují pracovní nařízení, ohrožují bezpečnost firmy či trpí syndromem chronického flákače. U soudu nacházely firmy zastání jen částečně, navíc s velkou mírou právní nejistoty. „Soudy většinou firmám neupíraly právo na monitoring využívání pracovních prostředků zaměstnavatele, ale čtení soukromé korespondence bylo považováno za protiprávní. Řada zaměstnavatelů proto do nejistých právních sporů nešla,“ říká JUDr. Josef Donát, LLM, odborník na právo v oblasti informačních technologií z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

To by se ale nyní mělo změnit, protože rozsudek Evropského soudu pro lidská práva je de facto závazný i pro Českou republiku. Pokud zaměstnavatel seznámí pracovníky s pravidly využívání firemních prostředků včetně způsobu jejich monitorování a zaměstnanec pravidla poruší, soud by již neměl zpochybňovat právo zaměstnavatele na monitorování soukromé komunikace zaměstnance.

„Firmám by se mělo usnadnit dokazování porušování pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Bez možnosti kontroly komunikace prostřednictvím pracovních prostředků zaměstnavatele bylo obtížné prokázat, jestli elektronická korespondence byla soukromá, nebo pracovní. Toho samozřejmě řada přistižených zaměstnanců zneužívala. Teď musí počítat s tím, že zaměstnavatel může při splnění zákonných podmínek monitorovat využívání pracovních prostředků zaměstnavatele na pracovišti a nemohou poukazovat na porušování jejich práva na soukromí, respektive soud by k takovým argumentům neměl přihlížet, pokud se bude jednat o situaci obdobnou sporu, který řešil Evropský soud pro lidská práva,“ dodává JUDr. Josef Donát.

Zaměstnavatelé by nicméně měli všechny pracovníky seznámit s tím, jak mohou nakládat s výpočetní technikou, a upozornit je i na způsob monitoringu výpočetní techniky. Tato pravidla by měla být i součástí pracovních smluv. Už samotné varování, že k monitoringu dochází, často sníží zneužívání na minimum.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva by mělo pomoci s právní nejistotou a různými výklady zákona. Doposud totiž nebylo zcela jasné, do jaké míry mohou zaměstnavatelé monitorovat on-line aktivity zaměstnanců. Za přípustné se považovalo zjišťovat, na jaké webové stránky lidé chodí nebo jestli třeba chatují či navštěvují Facebook, ale k analýze obsahu komunikace se ale dosud tuzemské soudy stavěly zamítavě.

Podle Evropského soudu pro lidská práva je ale právo zaměstnavatelů kontrolovat soukromou komunikaci zaměstnanců opodstatněné, protože jen tak lze zjistit, jestli se namísto práce nezabývají soukromými aktivitami.


 
General registry - dobrá doména
  

- Inzerce -

Ohlédnutí za VeeamOn Forum 2017

VeeamTéměř 600 odborníků uvítala společnost Veeam Software na své akci VeeamON Forum v Praze, která se konala již čtvrtým rokem. Pro účastníky byla připravena řada technických přednášek a příležitostí diskutovat nejnovější trendy v oblasti dostupnosti dat, zálohování, zabezpečení, cloudových řešení a modernizace datových center.

  

- Inzerce -

KARAT Drinks Edition

KARAT je komplexní podnikový informační systém určený pro řízení středních a velkých výrobních a obchodních společností a rovněž organizací podnikajících v sektoru služeb.