google plus
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

HRM - Řízení lidských zdrojů

Personalistika, Docházkové systémy

clanky HRM - Řízení lidských zdrojů: články

Integrace HRM s vnitrofiremními procesy

Integrace HRM s vnitrofiremními procesy
Správa lidských zdrojů prodělala za desetiletí své existence značný vývoj, nabyla na šíři a funkcích. S tím vzrostl význam jejího začlenění do nástrojů pro řízení jiných činností a procesů ve firmě. Právě integrace HRM do dalších vnitrofiremních procesů je prvek, který je poměrně nový, a tím pádem méně rozšířený. Možná dokonce i podceňovaný.
Samoobslužný přístup k informacím Řízení lidských zdrojů se dotýká každého zaměstnance, každého oddělení, zařízení a funkce. Přináší spoustu administrativní práce v podobě opakovaného vkládání dat z formulářů (nejen papírových), e-mailů, tabulek a databází používaných v jiných odděleních společnosti... více »

Role HR systémů v procesu onboardingu

Role HR systémů v procesu onboardingu
Péče o lidské zdroje představuje mnohem víc než jen základní personalistickou agendu, se kterou se řadový zaměstnanec nejčastěji dostává do kontaktu. Historie HR oddělení je nicméně taková, že odjakživa svádí mírný boj za legitimizaci své existence, jakožto nevýdělečné části firmy. Proto bývá kladen důraz na ty HR aktivity, které prokazují souvislost mezi kvalitní péčí o zaměstnance a jejich měřitelnou efektivitou a využitelností pro firmu.
Takovými aktivitami jsou především evidence a měření výkonnosti zaměstnanců, tzv. performance management, a dále vzdělávání, které s výkonností neoddělitelně souvisí a ve vhodném provedení a načasován... více »
  

- Inzerce -

Vyšší komfort a efektivita v oblasti HR Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

GordicV letech 2015 až 2016 prošel Personální informační systém MPO ČR zásadní inovací, která posunula výkon agendy personalistiky a mezd na kvalitativně vyšší úroveň. Resort vedle zkvalitnění práce s lidskými zdroji díky projektu rovněž pokročil v digitalizaci dokumentů a v přípravách na využití stávajících i budoucích služeb eGovernmentu.

Online recruitment systémy a budování značky

každý uchazeč o práci je potenciálním zákazníkem

Online recruitment systémy a budování značky
Pomocí online aplikací pro správu náboru lze aktivně přispět k budování firemní značky při komunikaci s uchazeči, kteří se hlásí do otevřených výběrových řízení. Sloveso budovat bychom v tomto popisu snadno mohli nahradit slovem nepoškozovat, protože to je termín, který v případě většiny firem nyní více odpovídá realitě.
Zajímavý průzkum na téma reputace značky a ochota uchazeče vstoupit do výběrového řízení provedla společnost StepStone (duben 2011) na téměř 6000 uchazečích o práci ze západní Evropy. Podle závěrů průzkumu se 95 % uchazečů o práci rozhoduje nejen na základě obsahu pracovní nabídky, ale zejména na základě reputace společn... více »

Moderní docházkové systémy

Moderní docházkové systémy
Docházkové systémy jsou určeny pro naplnění povinnosti zaměstnavatelů, uložené zákoníkem práce, k evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti a dále pracovních cest, dovolených, přestávek a překážek v práci.
Evidence pracovní doby Nejviditelnější komponentou docházkového systému je docházkový terminál nahrazující někdejší „píchačky“ elektronickým zařízením. Docházkový terminál, jakkoli programovatelný a sofistikovaný, ale určitě není rozhodující částí systému. Těžiště kvalitního docházkového systému spočívá především v softwarovém řešení. Moderní docházkové systémy musí být schopné zpracovávat pevnou i pruž... více »

Kdyby ty excely nebyly...

aneb Chronické choroby HR informačních systémů

Kdyby ty excely nebyly...
Vrtá vám někdy hlavou, proč podnikové HR informační systémy jsou, jaké jsou? Proč dochází tak často k paradoxu, že HR procesy propojují celou organizaci, zatímco HR informace jsou rozptýleny mezi excely a e-maily na počítačích jednotlivců nebo v nepřehledných sdílených složkách? Příčiny nebývají ani tak technické, jako spíše lidské.
No guessing aneb Žádné domněnky! „Navrhnu našemu IT manažerovi, aby zvážil zařazení vašeho systému do předvýběru,“ opáčil HR ředitel, když přišla během našeho rozhovoru řeč na to, co děláme. Svěřil se, že jeho cílem je „sjednotit HR údaje z několika zemí, kde firma působí a soustředit je do vhodného systému“... více »
akce

„Personální aplikace budou hrát stále důležitější roli v řízení organizací,“

říká Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva společnosti Vema

„Personální aplikace budou hrát stále důležitější roli v řízení organizací,“
Společnost Vema patří k lídrům českého trhu s podnikovými informačními systémy zaměřenými na řízení lidských zdrojů. Je rovněž nejúspěšnějším tuzemským poskytovatelem podnikových aplikací prostřednictvím internetu, tedy obchodního modelu, k němuž v poslední době přistupuje stále více dodavatelů. K těmto i dalším zajímavým tématům poskytl portálu CVIS.cz a časopisu IT Systems exkluzivní rozhovor Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva a ředitel Obchodně-provozní divize společnosti.
Ve společnosti Vema působíte od jejího počátku. Co vás a vaše kolegy vedlo k jejímu založení a orientaci na úzký tržní segment – řízení lidských zdrojů? ... více »

IT firmy mohou čerpat dotace na mzdy svých zaměstnanců

IT firmy mohou čerpat dotace na mzdy svých zaměstnanců
Letos v září bylo vyhlášeno pokračování třetí výzvy programu ICT a strategické služby, který umožňuje podnikatelům v oblasti ICT či outsourcingu služeb čerpat dotace na mzdy nových zaměstnanců. Nově je možné čerpat dotace také na vybudování a rozvoj datových center.
Jaké aktivity program podporuje? Základním cílem programu je podpořit růst nových pracovních míst v ICT sektoru a zvýšení efektivity činností v podnicích díky využití strategických služeb. Pokud tedy vaše společnost vyvíjí software nebo poskytuje strategické služby formou outsourcingu, máte nyní příležitost ušetřit až šedesát procent výdajů na mzdové náklady nových pracovník... více »

Moderní systémy pro řízení lidských zdrojů

Moderní systémy pro řízení lidských zdrojů
Personální systémy (HRM) pracují s jedním z nejcennějších aktiv každé společnosti – s lidskými zdroji. Personální práce by proto měla být podpořena nejmodernějšími informačními technologiemi, se zaměřením na procesní přístup, zapojení všech zaměstnanců a elektronizaci administrativních procesů. V následujícím textu jsou představeny nejdůležitější trendy, se kterými se lze setkat v moderních personálních systémech.
Přístup odkudkoli prostřednictvím internetu Stále častějším požadavkem personalistů i vedoucích pracovníků je možnost pracovat s personálními systémy prakticky odkudkoli – na pracovišti, z domova, nebo dokonce prostřednictvím ... více »

Personální agentura v informačním systému Karat

Personální agentura v informačním systému Karat
Modul Personální agentura, který vyvinula společnost ZAS Group s.r.o., patří mezi standardní moduly informačního systému, což znamená, že veškerá data o jednotlivých činnostech jsou v celém rozsahu použití zpracovávána v jednotném prostředí. Všechny relevantní informace se tak do ostatních částí IS přenášejí zcela automaticky, díky čemuž je odstraněn vliv lidského činitele a podstatně snížena chybovost při jejich zpracování.
Informační systémy typu ERP (Enterprise Resource Planning) se aktivně podílejí na efektivním řízení zdrojů společnosti, mezi které samozřejmě patří také lidské zdroje. Pro personální agentury jsou zdrojem všichni uch... více »

Podpora řízení lidských zdrojů v malé firmě

může být na úrovni

Podpora řízení lidských zdrojů v malé firmě
Ještě před poměrně krátkou dobou byly menší a střední firmy zvyklé, že zaměstnance přijímal buď sám majitel nebo jím pověřená osoba. Výběr probíhal zpravidla intuitivně – čímž nechceme tvrdit, že vybírající často neměli šťastnou ruku. Nicméně o skutečné personální práci se nedalo příliš mluvit. Zaměstnanci odvedli práci, spočítali se jim hodiny, dostali výplatu… V poslední době se však ukazuje, že skutečná personální práce se vším, co k ní donedávna patřilo pouze ve velkých firmách, se opravdu vyplatí i v těch malých a středních, a to bez ohledu na to, že ji má na starosti třeba šikovná sekretářka pana majitele. Ani ona, ani nikdo jiný se dne... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Ceník inzerce portálu SystemOnLine